Prima / Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-iulie 2020
 
Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-iulie 2020
15.09.2020

Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-iulie 20201

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna iulie 2020 cu transportul public au fost transportați 4,2 mil. pasageri, cu 48,3% mai puţin ca în luna corespunzătoare din anul 2019. O scădere semnificativă a numărului de pasageri transportați s-a înregistrat atât în transportul aerian (-89,1%), rutier (-47,4%), cât și cel feroviar (-45,0%). Parcursul pasagerilor în luna de raport a constituit 177,9 mil. pasageri-km, fiind în descreştere cu 72,2% comparativ cu luna iulie 2019.

În ianuarie-iulie 2020 cu transportul public au fost transportați 30,5 mil. pasageri, cu 48,8% mai puţin ca în perioada similară din anul 2019. Parcursul pasagerilor a constituit 1,4 mil. pasageri-km, fiind în descreştere cu 59,8% comparativ cu ianuarie-iulie 2019.

În perioada de raport transportul rutier de pasageri a deținut cea mai mare pondere în total (97,5%), fiind urmat de transportul feroviar (1,4%) și transportul aerian (0,8%).

Comparativ cu ianuarie-iulie 2019, creșteri au fost înregistrate la transportul fluvial de pasageri (+31,4%). Totodată, se atestă o scădere, față de perioada respectivă din anul 2019, în transportul aerian de pasageri (-73,7%), rutier (-48,6%) și feroviar (-46,3%).

Tabelul 1. Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor în ianuarie-iulie 2020, pe moduri de transport public

 

Iulie 2020

În % față de iulie 2019

Ianuarie-iulie
2020

În % față de ianuarie-iulie 2019

Pasageri transportaţi, mii pasageri

4 249,1

51,7

30 522,6

51,2

 din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

feroviar

53,8

55,0

432,9

53,7

    rutier (autobuze şi microbuze)

  4 152,1

52,6

29 756,0

51,4

fluvial

21,2

130,9

98,0

131,4

aerian

22,0

10,9

235,7

26,3

Parcursul pasagerilor, mil. pasageri-km

177,9

27,8

1 361,2

40,2

din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

feroviar

1,9

23,6

19,0

38,5

    rutier (autobuze şi microbuze)

137,8

42,1

953,0

47,9

fluvial

0,04

124,3

0,2

128,4

aerian

38,2

12,5

389,0

28,9

În ianuarie-iulie 2020 cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 29,8 mil. pasageri, cu 48,6% mai puțin, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2019. Ponderea pasagerilor transportați, în numărul total de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze, în municipiul Chişinău a constituit 56,7%, regiunile de dezvoltare Centru – 19,6%, Nord – 14,2%, Sud – 7,4% și UTA Găgăuzia – 2,1%.

În luna iulie 2020 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 1,5 mil. tone de mărfuri, volum inferior celui înregistrat în perioada similară din anul 2019 cu 12,7%. Volumul de mărfuri transportate cu transportul feroviar a scăzut cu 48,5%, aerian – cu 23,4%, iar cu transportul rutier – cu 3,8%. Parcursul mărfurilor, în luna de raport, a constituit 389,8 mil. tone-km, fiind în descreştere cu 4,4%, comparativ cu luna iulie 2019.

În ianuarie-iulie 2020 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 8,6 mil. tone de mărfuri, volum inferior celui înregistrat în perioada similară din anul 2019 cu 13,7%. Parcursul mărfurilor a totalizat 2548,9 mil. tone-km, cu 9,0% mai puțin comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2019.

Tabelul 2. Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport, pe moduri de transport

 

Iulie 2020

În % față de iulie 2019

Ianuarie- iulie
2020

În % față de ianuarie-iulie 2019

Mărfuri transportate, mii tone

1 474,0

87,3

8 576,0

86,3

 din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

feroviar

185,0

51,5

1 706,0

64,0

     rutier

  1 265,4

96,2

6 761,0

93,9

fluvial

23,5

 176,7

108,4

 152,5

aerian

0,1

76,6

0,6

69,2

Parcursul mărfurilor, mil. tone-km

389,8

95,6

2 548,9

91,0

din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

feroviar

39,0

54,6

387,0

66,1

     rutier

350,7

104,3

2 161,2

97,6

fluvial

0,05

176,7

0,2

152,5

aerian

0,06

71,4

0,5

69,7

În ianuarie-iulie 2020 întreprinderile de transport rutier2 au transportat 6,8 mil. tone de mărfuri, cu 6,1% mai puţin față de perioada corespunzătoare din anul precedent. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier revin întreprinderilor din municipiul Chişinău (44,9%), regiunile de dezvoltare Centru (28,9%), Nord (16,8%), Sud (5,9%) și UTA Găgăuzia (3,5%).

Cu mijloacele de transport feroviar în ianuarie-iulie 2020 au fost transportate 1,7 mil. tone de mărfuri, sau cu 36,0% mai puțin faţă de aceeași perioadă din anul 2019.
 

Impactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității transporturilor.


 

Note:

1 Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.
2 Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată.

 

Informații relevante:

 

Persoană de contact: 
Laura Muntean
şef direcție statistica transporturilor, turismului și TIC
tel. 067 770 820

Prima / Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-iulie 2020
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire