Prima / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2020
 
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2020
18.09.2020

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 20201,2

Biroul Național de Statistică informează că în luna iulie 2020, producția industrială (serie brută) s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 2,4%. Reducerea producției a fost cauzată de descreșteri în industria prelucrătoare (-3,7%). Totodată, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+15,7%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+5,9%), atenuând scăderea producției pe total industrie cu respectiv 0,5% și 0,4%.

În luna iulie 2020, producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a micșorat cu 6,4% față de luna iulie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria prelucrătoare (-5,3%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-1,3%). Totodată, s-a înregistrat creștere în industria extractivă (+10,2%).

Figura 1. Evoluția lunară a indicilor producției industriale ianuarie 2019 – iulie 2020 
(luna corespunzătoare a anului precedent=100)

 

În ianuarie-iulie 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mică cu 6,3%, ca urmare a descreșterii producției în industria extractivă (-3,2%), în industria prelucrătoare (-6,3%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-6,4%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-iulie 2020, comparativ cu ianuarie-iulie 2019, s-a micșorat cu 7,4%, datorită descreșterii producției în industria extractivă (-2,1%), în industria prelucrătoare (-6,3%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-4,8%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, pe secțiuni ale industriei, %

 

 

Iulie 2020 față de iulie 2019

Ianuarie-iulie 2020 față de ianuarie-iulie 2019

TOTAL

B

97,6

93,7

S

93,6

92,6

Industria extractivă

B

115,7

96,8

S

110,2

97,9

Industria prelucrătoare

B

96,3

93,7

S

94,7

93,7

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

105,9

93,6

S

98,7

95,2

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

 

În luna iulie 2020 comparativ cu aceeași perioada a anului 2019 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o descreștere a producției industriale cu 0,6% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 0,1%). Descreșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea altor produse alimentare – cu 38,0% (-0,2%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 5,2% (-0,1%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 4,7% (-0,2%); fabricarea produselor lactate – cu 3,5% (-0,2%).

În același timp s-au înregistrat creșteri a producției industriale la următoarele activități ale industriei alimentare: fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – de 10,6 ori (motivând creșterea pe total industrie cu 0,4%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 11,8% (+0,1%), etc.

În perioada de referință s-au înregistrat descreșteri față de iulie 2019 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: fabricarea echipamentelor electrice – cu 48,4% (cauzând reducerea pe total industrie cu 1,8%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 46,9% (-2,3%); repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 38,8% (-0,7%); industria metalurgică – cu 25,0% (-0,1%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. – cu 25,0% (-0,3%); tipărire și reproducere pe suporți a înregistrărilor – cu 24,9% (-0,2%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 13,1% (-0,7%); fabricarea produselor textile – cu 7,9% (-0,3%); fabricarea de mobilă – cu 3,4% (-0,2%); fabricarea băuturilor – cu 3,3% (-0,4%), etc.

Totodată, în perioada de referință față de iulie 2019, producția industrială a înregistrat creșteri la activitățile: industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 47,1% (motivând creșterea pe total industrie cu 1,2%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 26,9% (+1,1%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 14,9% (+1,2%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 14,5% (+0,3%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 10,3% (+0,1%), etc.

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe total activități economice industriale în iulie 2020, %

 

Iulie 2020 față de iunie 2020

Iulie 2020 față de iulie 2019

Gradul de influență (+/-) asupra indicelui general de producție, % (iulie 2020 față de iulie 2019)

INDUSTRIE - TOTAL

105,5

97,6

-2,4

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

115,2

115,7

+0,5

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

105,9

96,3

-3,3

Industria alimentara

88,8

99,4

-0,1

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

102,8

100,4

+0,0

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

108,4

111,8

+0,1

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

101,8

94,8

-0,1

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

14,2

1064,3

+0,4

Fabricarea produselor lactate

104,8

96,5

-0,2

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

102,3

104,4

+0,0

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

106,9

95,3

-0,2

Fabricarea altor produse alimentare

33,6

62,0

-0,2

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

107,1

160,7

+0,0

Fabricarea băuturilor

122,8

96,7

-0,4

Fabricarea produselor textile

96,9

92,1

-0,3

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

114,2

101,4

+0,1

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

107,6

114,5

+0,3

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

105,3

110,3

+0,1

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

110,1

97,3

-0,0

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

104,4

75,1

-0,2

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

130,4

126,9

+1,1

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

115,0

102,8

+0,0

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

100,9

86,9

-0,7

Producția altor produse din minerale nemetalifere

118,1

114,9

+1,2

Industria metalurgică

87,9

75,0

-0,1

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

175,3

147,1

+1,2

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

53,4

77,7

-0,1

Fabricarea echipamentelor electrice

93,7

51,6

-1,8

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.

72,2

75,0

-0,3

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

73,2

53,1

-2,3

Fabricarea de mobilă

131,0

96,6

-0,2

Alte activitați industriale n.c.a.

108,5

103,8

+0,0

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

108,7

61,2

-0,7

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

97,2

105,9

+0,4

Sectorul energetic în perioada iulie 2020 față de iulie 2019 a înregistrat majorarea producției industriale cu 5,9%, motivând creșterea indicelui general de producție pe total industrie cu 0,4%.


Impactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității din domeniul industrial.


 

Anexă:

 
Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

 

Precizări metodologice:

 

Informații relevante:

 
Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:
 
Eurostat:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

 

Persoana de contact:
Galina Ermurachi
şef al direcţiei statistica industriei și energeticii
Tel. 067 770 045

 

Prima / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2020
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire