Prima / Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în anul 2020
 
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în anul 2020
29.01.2021

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în anul 20201

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2020 s-au eliberat 3038 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale sau cu 1,9% mai puțin decât în anul 2019, reducerea fiind cauzată de diminuarea numărului de autorizații eliberate pentru clădirile nerezidențiale (cu 17,5% făță de anul 2019).

Tabelul 1.Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în anul 2020

 

Total,
număr

În % faţă de:

anul 2019

total

Total

3 038

98,1

100,0

din care pentru clădiri:

 

 

 

rezidenţiale (inclusiv pentru colectivități)

2 044

108,1

67,3

nerezidenţiale

994

82,5

32,7

din total, în:

 

 

 

mediul urban

1 730

106,4

56,9

mediul rural

1 308

89,0

43,1

Pe medii de rezidență în anul 2020 în mediul urban au fost eliberate 1730 autorizații de construire sau cu 6,4% mai mult față de nivelul înregistrat în anul 2019. În mediul rural au fost eliberate 1308 autorizații sau cu 11,0% mai puțin față de anul precedent.

În profil regional în anul 2020 autorizaţiile de construire eliberate pentru clădirile rezidenţiale au crescut în mun. Chișinău cu 186 autorizații (cu 25,1%), în UTA Găgăuzia – cu 60 autorizații (cu 40,0%) și în regiunea de dezvoltare Nord – cu 18 autorizații (cu 7,1%). În regiunea de dezvoltare Centru s-au eliberat cu 111 autorizații de construire (cu 19,3%) mai puțin față de anul precedent, iar pentru regiunea de dezvoltare Sud indicatorul a rămas la nivelul anului 2019.

Pentru clădirile nerezidențiale în anul 2020 comparativ cu anul 2019, a scăzut numărul autorizaţiilor de construire în toate regiunile: regiunea de dezvoltare Nord – cu 76 autorizații (cu 28,1%), UTA Găgăuzia – cu 61 autorizații (cu 25,2%), regiunea de dezvoltare Centru – cu 37 autorizații (cu 12,4%), mun. Chişinău – cu 31 autorizații (cu 16,1%), regiunea de dezvoltare Sud – cu 6 autorizații (cu 3,0%).

 

Notă:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția indicatorului „Autorizații de construire” în unele state ale lumii:

Eurostat:

 

Persoana de contact:
Tatiana Taievorbă
şef al direcției statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 067 770 086

Prima / Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în anul 2020
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire