Prima / Activitatea industriei în anul 2020
 
Activitatea industriei în anul 2020
19.02.2021

Activitatea industriei în anul 20201

Biroul Național de Statistică informează că în luna decembrie 2020, producția industrială (serie brută) s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 1,8%. Reducerea producției a fost cauzată de descreșteri în industria prelucrătoare (cu 5,6%), generând scăderea producției pe total industrie cu 4,4%. Totodată, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+32,5%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+12,1%), atenuând descreșterea producției pe total industrie, respectiv, cu 0,4% și 2,2%.

În luna decembrie 2020, producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a micșorat cu 1,2% față de luna decembrie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria prelucrătoare (-5,1%). Totodată, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+25,0%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+12,2%).

În anul 2020, comparativ cu anul precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mică cu 5,5%, ca urmare a descreșterii producției în industria prelucrătoare (-7,1%). Totodată, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+9,5%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+2,3%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în anul 2020, comparativ cu anul 2019, s-a micșorat cu 5,9%, ca rezultat al descreșterii producției în industria prelucrătoare (-6,7%). Totodată, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+8,7%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+3,4%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-22, %

 

 

Decembrie 2020 față de
decembrie 2019

Anul 2020 față de
anul 2019

TOTAL

B

98,2

94,5

S

98,8

94,1

Industria extractivă

B

132,5

109,5

S

125,0

108,7

Industria prelucrătoare

B

94,4

92,9

S

94,9

93,3

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

112,1

102,3

S

112,2

103,4

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

 

În luna decembrie 2020 comparativ cu aceeași perioada a anului 2019 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o descreștere a producției industriale cu 6,0% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 1,2%). Descreșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 33,1% (-0,9%); fabricarea altor produse alimentare – cu 5,7% (-0,1%); fabricarea produselor lactate – cu 4,7% (-0,1%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 3,1% (-0,2%); fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – cu 2,3% (-0,1%) etc.

În același timp s-au înregistrat creșteri a producției industriale la următoarele activități ale industriei alimentare: prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 20,4% (+0,1%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 5,4% și fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 0,5%.

În luna de referință s-au înregistrat descreșteri față de decembrie 2019 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: fabricarea băuturilor – cu 31,8% (cauzând reducerea pe total industrie cu 6,5%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 29,3% (-1,0%); fabricarea produselor textile – cu 13,4% (-0,4%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. – cu 7,2% (-0,1%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 5,9% (-0,1%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 4,3% (-0,1%) etc.

Totodată, în luna de raport față de decembrie 2019, producția industrială a înregistrat creșteri la activitățile: prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 92,1% (+0,3%); repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 69,0% (+0,8%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 45,8% (+0,6%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 42,8% (+0,3%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 38,3% (+0,9%); fabricarea de mobilă – cu 31,7% (+1,1%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 8,3% (+0,1%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 6,5% (+0,2%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 5,2% (+0,2%) etc.

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe activități economice industriale în decembrie 2020, % (serie brută)

 

Decembrie 2020 față de noiembrie 2020

Decembrie 2020 față de decembrie 2019

Gradul de influență  (+/-) asupra indicelui general de producție, % (decembrie 2020 față de decembrie 2019)

INDUSTRIE - TOTAL

104,4

98,2

-1,8

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

71,3

132,5

+0,4

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

101,4

94,4

-4,5

Industria alimentara

86,5

94,0

-1,2

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

126,3

96,9

-0,2

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

153,9

120,4

+0,1

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

72,2

66,9

-0,9

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

97,4

97,7

-0,1

Fabricarea produselor lactate

90,2

95,3

-0,1

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

104,1

105,4

+0,0

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

111,3

100,5

+0,0

Fabricarea altor produse alimentare

30,1

94,3

-0,1

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

73,4

92,0

-0,0

Fabricarea băuturilor

131,5

68,2

-6,5

Fabricarea produselor textile

71,9

86,6

-0,4

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

101,3

101,7

+0,1

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

103,9

98,2

-0,0

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

115,5

192,1

+0,3

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

105,7

95,7

-0,1

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

172,0

102,3

+0,0

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

95,9

138,3

+0,9

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

117,6

108,3

+0,1

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

99,8

106,5

+0,2

Producția altor produse din minerale nemetalifere

74,1

105,2

+0,2

Industria metalurgică

105,1

139,0

+0,0

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

121,9

145,8

+0,6

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

131,6

142,8

+0,3

Fabricarea echipamentelor electrice

101,0

94,1

-0,1

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.

126,3

92,8

-0,1

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

80,5

70,7

-1,0

Fabricarea de mobilă

128,4

131,7

+1,1

Alte activitați industriale n.c.a.

121,6

148,4

+0,3

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

221,4

169,0

+0,8

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

122,6

112,1

+2,2

 

Impactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității din domeniul industrial.


 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

Anexă:

Informații relevante:
Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:
Prima / Activitatea industriei în anul 2020
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire