Prima / Locuinţe date în exploatare în anul 2020
 
Locuinţe date în exploatare în anul 2020
25.02.2021

Locuinţe date în exploatare în anul 20201,2

Biroul Naţional de Statistică informează că conform datelor preliminare, în anul 2020 au fost date în exploatare 6906 locuințe (apartamente și case de locuit individuale), cu 2088 locuinţe (sau cu 23,2%) mai puţin faţă de anul 2019. Suprafaţa totală a locuinţelor date în exploatare în anul 2020 a însumat 545,5 mii m², sau cu 20,7% mai puțin față de anul 2019.

Tabelul 1. Locuințe date în exploatare în anul 2020

 

2020

2019

2020 în % faţă de
2019

Locuințe - total, unităţi

6 906

8 994

76,8

apartamente

5 179

7 161

72,3

case de locuit individuale

1 727

1 833

94,2

din total în:

 

 

 

mediul urban

5 895

7 990

73,8

mediul rural

1 011

1 004

100,7

Suprafaţa totală, mii m2

545,5

688,2

79,3

apartamente

337,1

466,5

72,3

case de locuit individuale

208,4

221,7

94,0

din total în:

 

 

 

mediul urban

429,4

567,3

75,7

mediul rural

116,1

120,9

96,1

Pe medii de rezidenţă, în anul 2020, în mediul urban au fost date în exploatare 5895 locuințe, în scădere cu 2095 locuinţe (sau cu 26,2%) faţă de anul 2019. Suprafaţa totală a locuinţelor date în exploatare în mediul urban a constituit 429,4 mii m2, sau cu 24,3% mai puţin faţă de anul precedent.

În mediul rural au fost date în exploatare 1011 locuințe, cu 7 locuinţe (sau cu 0,7%) mai mult faţă de anul 2019. Suprafaţa totală a locuinţelor date în exploatare în mediul rural a însumat 116,1 mii m2, în scădere cu 3,9% faţă de anul 2019.

Date trimestriale privind numărul locuinţelor date în exploatare în perioada 2018 – 2020 sunt prezentate în Figura 1.

În profil regional, în anul 2020, comparativ cu anul precedent, a scăzut numărul locuinţelor date în exploatare în următoarele regiuni de dezvoltare: mun. Chişinău – cu 1983 locuinţe (cu 26,4%), regiunea Centru – cu 159 locuinţe (cu 20,4%), regiunea Sud – cu 59 locuinţe (cu 24,8%), UTA Găgăuzia – cu 23 locuinţe (cu 20,5%). Totodată, în regiunea Nord au fost date în exploatare cu 136 locuinţe (cu 38,5%) mai mult față de anul 2019.

Tabelul 2. Locuințe date în exploatare în anul 2020, pe regiuni de dezvoltare

 

2020

2019

2020 în % faţă de
2019

Locuințe - total, unităţi

6 906

8 994

76,8

din care:

 

 

 

mun. Chişinău

5 529

7 512

73,6

Nord

489

353

138,5

Centru

620

779

79,6

Sud

179

238

75,2

UTA Găgăuzia

89

112

79,5

Suprafaţa totală, mii m2

545,5

688,2

79,3

din care:

 

 

 

mun. Chişinău

391,8

521,6

75,1

Nord

51,9

41,2

126,0

Centru

66,8

85,1

78,5

Sud

22,8

27,3

83,2

UTA Găgăuzia

12,2

13,0

94,4

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt preliminare și se prezintă pe cercul de entități care au 5 angajați și mai mult. Datele finale vor fi diseminate la data de 27.07.2021.

Persoana de contact:
Tatiana Taievorbă
şef al direcției statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 067 770 086

Prima / Locuinţe date în exploatare în anul 2020
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire