Prima / Investiţii în active imobilizate în anul 2020
 
Investiţii în active imobilizate în anul 2020
01.03.2021

Investiţii în active imobilizate în anul 20201,2

Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2020 entitățile din sectorul real cu 5 salariați și mai mult și instituțiile bugetare au realizat investiţii în active imobilizate în valoare de 27,1 miliarde lei sau cu 2,6% mai puțin (în preturi comparabile) decât în anul 2019.

Investițiile în imobilizări corporale în anul 2020 au însumat 26,6 miliarde lei (ceea ce constituie 98,1% din valoarea totală a investițiilor în active imobilizate), marcând o descreștere de 1,4% față de anul precedent. Investițiile în imobilizări necorporale au constituit 519,5 milioane lei sau cu 39,9% mai puțin față de anul 2019.

Tabelul 1. Investiții în active imobilizate în anul 2020

 

Realizări,
mil. lei

În % faţă de:

2019

total

Investiţii în active imobilizate – total

27 113,1

97,4

100,0

Imobilizări necorporale

519,5

60,1

1,9

Imobilizări corporale

26 593,6

98,6

98,1

din care:

 

 

 

clădiri rezidențiale

3 741,5

94,9

13,8

clădiri nerezidențiale

4 510,1

86,5

16,6

construcții inginerești

6 810,5

114,7

25,1

mașini şi utilaje

7 163,8

88,6

26,4

mijloace de transport

2 886,9

122,7

10,7

alte imobilizări corporale

1 480,8

101,6

5,5

Pe tipuri de imobilizări corporale, în anul 2020 comparativ cu anul 2019 a crescut volumul investiţiilor la următoarele imobilizări corporale: mijloace de transport – cu 22,7%, construcții inginerești – cu 14,7%, alte imobilizări corporale – cu 1,6%. Totodată, în anul 2020 se înregistrează scădere a volumului de investiții la următoarele imobilizări corporale: clădiri nerezidențiale – cu 13,5%, maşini şi utilaje – cu 11,4%, clădiri rezidențiale – cu 5,1%.

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele se prezintă pe unitățile economice (sectorul real) cu 5 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați. Datele pe întregul cerc de entități  vor fi diseminate la data de 30.07.2021.

Informații relevante:

     

    Persoana de contact:
    Tatiana Taievorbă
    şef al direcției statistica investiţiilor şi construcţiilor
    Tel. 067 770 086

Prima / Investiţii în active imobilizate în anul 2020
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire