Prima / Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2021
 
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2021
30.04.2021

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 20211

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2021 s-au eliberat 719 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în creștere cu 50,7% față de ianuarie-martie 2020.

Tabelul 1. Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2021

 

Total,
număr

În % faţă de:

Informativ:
ianuarie-martie 2020 în % față de ianuarie-martie 2019

ianuarie-martie 2020

total

Total

719

150,7

100,0

83,2

din care pentru clădiri:

 

 

 

 

rezidenţiale (inclusiv pentru colectivități)

479

148,8

66,6

96,4

nerezidenţiale

240

154,8

33,4

64,9

din total, în:

 

 

 

 

mediul urban

396

154,1

55,1

73,6

mediul rural

323

146,8

44,9

98,2

Datele tabelului în format .xls

În ianuarie-martie 2021 s-au eliberat 479 autorizații de construire pentru clădiri rezidenţiale și 240 autorizații de construire pentru clădiri nerezidenţiale, în creștere, respectiv, cu 48,8% și cu 54,8% față de ianuarie-martie 2020.

Datele graficului în format .xls

În profil regional, în ianuarie-martie 2021, creșterea autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale se observă în următoarele regiuni: Centru (+63), mun. Chișinău (+55), Sud (+26), UTA Găgăuzia (+21). Totodată, în regiunea Nord s-au eliberat cu 8 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale mai puțin comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.

În aceeași perioadă, se atestă creșteri la autorizațiile de construire pentru clădiri nerezidenţiale în toate regiunile țării: Centru (+32), UTA Găgăuzia (+30), Nord (+20), Sud (+2), mun. Chișinău (+1).

Datele graficului în format .xls

În ianuarie-martie 2021, numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri în mediul urban și în cel rural a crescut cu 54,1% și, respectiv, 46,8% față de ianuarie-martie 2020.

 

Notă:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția indicatorului „Autorizații de construire” în unele state ale lumii:

Eurostat:

 

Persoana de contact:
Vasilița Elena
consultant principal al direcției statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 067 770 086

Prima / Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2021
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire