Prima / Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2021
 
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2021
19.05.2021

Frecventarea structurilor de primire turisticăcolective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 20211

Biroul National de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2021 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 22,1 mii de turiști, sau cu 43,0% mai puțin față de ianuarie-martie 2020. Din numărul total de turiști, 14,8 mii (sau 66,9%) au constituit turiștii rezidenți și 7,3 mii (33,1%) - turiștii nerezidenți.

Datele graficului în format .xlsx

Comparativ cu ianuarie-martie 2020, numărul turiștilor nerezidenți în ianuarie-martie 2021 a scăzut cu 60,4% și a turiștilor rezidenți – cu 27,1%. Scăderea numărului de turiști în perioada de raport, în comparație cu perioadă respectivă din anul precedent se datorează pe seama reducerii acestora la hoteluri și moteluri – cu 12,9 mii turiști (-50,1%), structuri de odihnă – cu 1,3 mii turiști (-39,2%), structuri de întremare – cu 2,0 mii turiști (-36,8%), cămine pentru vizitatori – cu 127 turiști (-16,0%), pensiuni turistice și agroturistice – cu 308 turiști (-8,9%). 

Tabelul 1. Numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective
 

 

Ianuarie-martie 2021

Ianuarie-martie 2021 în % faţă de ianuarie-martie 2020

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

Total

22 113

7 321

57,0

39,6

din care:

 

 

 

 

Hoteluri şi moteluri

12 881

6 460

49,9

40,0

Cămine pentru vizitatori

667

-

84,0

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

3 170

261

91,1

27,7

Structuri de întremare

3 366

1

63,2

1,1

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

2 029

599

60,8

46,8

Datele tabelului în format .xlsx

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti nerezidenți, cazaţi în structurile de primire turistică colective, le-au revenit turiştilor din România (37,6%), Statele Unite ale Americii (11,7%), Ucraina (11,2%), Federația Rusă (7,8%), Turcia (5,3%), Italia (3,8%), Germania și Canada (câte 2,4%), Polonia (1,5%), Franța și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (câte 1,4%), Belarus (1,3%) și Israel (0,9%).

Datele graficului în format .xlsx

În perioada cercetată în structurile de primire turistică colective au fost înregistrate 100,0 mii de înnoptări ale turiștilor, cu 63,0 mii înnoptări (sau 38,7%) mai puțin față de perioada similară din anul 2020.

Micșorarea numărului de înnoptări ale turiștilor a fost condiționată de descreșterea acestora la hoteluri și moteluri cu 28,7 mii înnoptări (-52,8%), structuri de întremare cu 31,7 mii înnoptări (-40,0%), structuri de odihnă cu 1,6 mii înnoptări (-29,5%), cămine pentru vizitatori cu 1,4 mii înnoptări (-7,7%). Totodată, numărul de înnoptări la pensiuni turistice și agroturistice a crescut cu 427 de înnoptări (+7,7%).

Tabelul 2. Numărul de înnoptări ale turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare

 

Ianuarie-martie 2021

Ianuarie-martie 2021 în % faţă de ianuarie-martie 2020

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

Total

99 983

15 579

61,3

35,4

din care:

 

 

 

 

Hoteluri şi moteluri

25 664

13 955

47,2

36,6

Cămine pentru vizitatori

17 051

-

92,3

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

5 946

566

107,7

21,8

Structuri de întremare

47 562

18

60,0

1,7

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

3 760

1 040

70,5

44,9

Datele tabelului în format .xlsx

Durata medie de şedere a unui turist în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2021 a fost de 5,5 zile (6,7 zile - pentru turiștii rezidenți și 3,1 zile - pentru turiştii nerezidenți).

Indicele de utilizare netă a capacității de cazare turistică în ianuarie-martie 2021 a constituit 11,9% față de 17,5% în ianuarie-martie 2020, inclusiv la hoteluri și moteluri – 5,9% (în ianuarie-martie 2020 – 11,4%), cămine pentru vizitatori – 53,9% (48,2%), pensiuni turistice şi agroturistice – 8,4% (6,7%), structuri de întremare – 29,8% (46,1%), structuri de odihnă – 3,1% (3,9%).

 

Note:

1 Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.

Informații relevante:

 

Persoană de contact:
Laura Muntean
şef direcție statistica transporturilor, turismului și TIC
tel. 067 770 820

Prima / Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2021
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire