Prima / Activitatea industriei în ianuarie-martie 2021
 
Activitatea industriei în ianuarie-martie 2021
20.05.2021

Activitatea industriei în ianuarie-martie 20211,2

Biroul Național de Statistică informează că în luna martie 2021, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 17,1%. Majorarea producției a fost cauzată de creșteri în industria extractivă (+25,2%), în industria prelucrătoare (+10,1%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+46,4%), generând creșterea producției pe total industrie cu respectiv 0,6%, 8,0% și 8,5%.

În luna martie 2021, producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a majorat cu 15,0% față de luna martie a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria extractivă (+14,3%), în industria prelucrătoare (+7,0%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+27,5%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-martie 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 3,0%, ca urmare a creșterii producției la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+24,2%). Totodată, s-au înregistrat descreșteri în industria extractivă (-12,7%) și în industria prelucrătoare (-2,8%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-martie 2021, comparativ cu ianuarie-martie 2020, s-a majorat cu 1,7%, ca rezultat al creșterii producției la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+17,6%). Totodată, s-au înregistrat descreșteri în industria extractivă (-5,8%) și în industria prelucrătoare (-4,2%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

Martie 2021 față de martie 2020

Ianuarie-martie 2021 față de ianuarie-martie 2020

TOTAL

B

117,1

103,0

S

115,0

101,7

Industria extractivă

B

125,2

87,3

S

114,3

94,2

Industria prelucrătoare

B

110,1

97,2

S

107,0

95,8

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

146,4

124,2

S

127,5

117,6

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Datele tabelului în format .xlsx

În luna martie 2021 comparativ cu aceeași lună a anului 2020 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o descreștere a producției industriale cu 18,5% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 4,3%). Descreșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – cu 74,0% (-3,5%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 34,1% (-0,2%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 17,1% (-0,5%); fabricarea altor produse alimentare – cu 12,9% (-0,2%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 8,6% (-0,5%).

În același timp s-au înregistrat creșteri a producției industriale la următoarele activități ale industriei alimentare: prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 82,6% (+0,3%); fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor – cu 26,3% (+0,1%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 7,0% (+0,2%); fabricarea produselor lactate – cu 1,9% (+0,1%).

În luna de referință s-au înregistrat descreșteri față de martie 2020 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 24,9% (cauzând reducerea pe total industrie cu 1,9%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 11,1% (-0,4%); tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor – cu 3,7%.

Totodată, în luna de raport față de martie 2020, producția industrială a înregistrat creșteri la activitățile: fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – de 2,5 ori (+0,7%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4 – de 2,2 ori (+1,7%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 82,6% (+0,3%); fabricarea produselor textile – cu 67,2% (+2,6%); fabricarea de mobilă – cu 53,3% (+1,2%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 51,5% (+2,5%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 43,8% (+0,5%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 25,0% (+1,5%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 17,6% (+0,3%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 16,8% (+0,7%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 13,5% (+0,3%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 12,8% (+0,4%); fabricarea băuturilor – cu 12,2% (+0,7%) etc.

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe activități economice industriale în
martie 2021, % (serie brută)

 

Martie 2021 față de februarie 2021

Martie 2021 față de martie 2020

Gradul de influență  (+/-) asupra indicelui general de producție, % (martie 2021 față de martie 2020)

INDUSTRIE – TOTAL

106,9

117,1

+17,1

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

223,3

125,2

+0,6

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

111,3

110,1

+8,0

Industria alimentara

94,7

81,5

-4,3

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

100,7

91,4

-0,5

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

107,1

182,6

+0,3

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

123,0

82,9

-0,5

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

32,1

26,0

-3,5

Fabricarea produselor lactate

108,4

101,9

+0,1

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

106,5

65,9

-0,2

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

111,0

107,0

+0,2

Fabricarea altor produse alimentare

118,8

87,1

-0,2

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

175,8

126,3

+0,1

Fabricarea băuturilor

117,4

112,2

+0,7

Fabricarea produselor textile

118,3

167,2

+2,6

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

118,7

151,5

+2,5

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

111,6

143,8

+0,5

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

118,6

182,6

+0,3

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

117,3

117,6

+0,3

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

104,9

96,3

-0,0

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

144,8

101,3

+0,1

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

138,6

113,5

+0,3

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

122,4

116,8

+0,7

Producția altor produse din minerale nemetalifere

121,8

125,0

+1,5

Industria metalurgică

135,8

249,9

+0,2

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

110,2

112,8

+0,4

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

163,5

253,2

+0,7

Fabricarea echipamentelor electrice

99,5

88,9

-0,4

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.

221,3

216,3

+1,7

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

87,9

75,1

-1,9

Fabricarea de mobilă

88,9

153,3

+1,2

Alte activitați industriale n.c.a.

113,4

134,6

+0,3

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

126,5

139,4

+0,4

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

90,3

146,4

+8,5

Datele tabelului în format .xlsx

 

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
4 n.c.a. – neclasificate în alte activități.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Eurostat:

 

Persoana de contact:
Galina Ermurachi
şef al direcţiei statistica industriei și energeticii
Tel. 067 770 045

Prima / Activitatea industriei în ianuarie-martie 2021
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire