Prima / Investiţii în active imobilizate în ianuarie-martie 2021
 
Investiţii în active imobilizate în ianuarie-martie 2021
28.05.2021

Investiţii în active imobilizate în ianuarie-martie 20211, 2

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2021 entitățile din sectorul real cu 5 salariați și mai mult și instituțiile bugetare au realizat investiţii în active imobilizate în valoare de 3,8 miliarde lei sau cu 14,8% (în prețuri comparabile) mai mult faţă de ianuarie-martie 2020.

În ianuarie-martie 2021 investițiile în imobilizări corporale au constituit 3,7 miliarde lei (ceea ce constituie 96,7% din valoarea totală a investițiilor în active imobilizate), marcând o creștere de 13,9% față de aceeaşi perioadă a anului precedent. Investițiile în imobilizări necorporale au constituit 126,0 milioane lei sau cu 48,1% mai mult față de ianuarie-martie 2020.

Tabelul 1. Investiții în active imobilizate în ianuarie-martie 2021

 

Realizări,
mil. lei

În % faţă de:

Informativ:
ianuarie-martie 2020 în % față de ianuarie-martie 2019

ianuarie-martie 2020

total

Investiţii în active imobilizate – total

3 840,4

114,8

100,0

98,5

Imobilizări necorporale

126,0

148,1

3,3

81,8

Imobilizări corporale

3 714,4

113,9

96,7

99,1

din care:

 

 

 

 

clădiri rezidențiale

613,9

93,4

16,0

114,2

clădiri nerezidențiale

476,5

95,3

12,4

115,6

construcții inginerești

495,0

111,4

12,9

126,8

mașini şi utilaje

1 401,9

121,0

36,5

94,1

mijloace de transport

558,1

151,0

14,5

74,1

alte imobilizări corporale

169,0

130,4

4,4

65,0

Datele tabelului în format .xls

În ianuarie-martie 2021 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent au crescut volumele investiţiilor la următoarele imobilizări corporale: mijloace de transport – cu 51,0%, maşini şi utilaje – cu 21,0%, construcții inginerești – cu 11,4%. Totodată, au scăzut volumele investițiilor la clădirile rezidențiale – cu 6,6% şi clădirile nerezidențiale – cu 4,7%.

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele se prezintă pe entitățile din sectorul real cu 5 salariați și mai mult și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați.

Informații relevante:

 

Persoana de contact:
Vasilița Elena
consultant principal al direcției statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 067 770 086
Prima / Investiţii în active imobilizate în ianuarie-martie 2021
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire