Prima / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2021
 
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2021
19.08.2021

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 20211,2

Biroul Național de Statistică informează că în luna iunie 2021 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), în prețuri comparabile, s-a majorat cu 7,0% faţă de luna precedentă şi cu 14,1%, comparativ cu luna iunie 2020.

Datele graficului în format .xlsx

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei în iunie 2021, în preţuri comparabile, a crescut cu 19,4% faţă de luna precedentă şi de 2,3 ori comparativ cu luna iunie 2020, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în iunie 2020 față de iunie 2019 cu 41,3%.

Tabelul 1. Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului
cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate populaţiei, în prețuri comparabile
 

Activitate economică

Iunie 2021 în % faţă de:

Ianuarie - iunie 2021
 în  % faţă de
ianuarie - iunie 2020

Informativ:
ianuarie - iunie 2020
 în  % faţă de
ianuarie - iunie 2019

Mai 2021

Iunie 2020

Comerţ cu amănuntul 

107,0

114,1

119,7

98,6

Servicii de piaţă prestate populaţiei

119,4

226,7

177,3

75,8

În ianuarie-iunie 2021 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 19,7% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-iunie 2020.

În același timp, cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei în ianuarie-iunie 2021 s-a majorat cu 77,3% (în preţuri comparabile) în raport cu ianuarie-iunie 2020, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-iunie 2020 față de aceeași perioadă a anului iunie 2019 cu 24,2%.

În luna iunie 2021 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente a crescut cu 5,5% față de luna mai 2021 și cu 27,9% comparativ cu luna iunie 2020, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în iunie 2020 față de iunie 2019 cu 11,1%.

Tabelul 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, comerţul cu ridicata
(cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate întreprinderilor, în prețuri curente

Activitate economică

Iunie 2021 în % faţă de:

Ianuarie- iunie 2021
în % față de
ianuarie- iunie 2020

Informativ:
ianuarie-iunie 2020
 în % faţă de
ianuarie-iunie 2019

Mai 2021

Iunie 2020

Comerț cu ridicata și cu amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, întreținerea și repararea acestora

103,9

142,4

150,9

77,7

 

Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete

105,5

127,9

112,9

90,7

Servicii de piaţă prestate întreprinderilor

116,7

138,2

122,1

85,2

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate, în principal, întreprinderilor, în iunie 2021 în preţuri curente a crescut cu 16,7% față de luna precedentă și cu 38,2% comparativ cu luna iunie 2020.

În ianuarie-iunie 2021 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente s-a majorat cu 12,9% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2020.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate, în principal, întreprinderilor, în ianuarie-iunie 2021 (în preţuri curente) a înregistrat o creștere cu 22,1% în raport cu ianuarie-iunie 2020.

În luna iunie 2021 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în preţuri curente, s-a majorat cu 3,9% faţă de luna precedentă şi cu 42,4% față de luna iunie 2020, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în iunie 2020 față de iunie 2019 cu 10,9%.

În ianuarie-iunie 2021 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în preţuri curente, s-a majorat cu 50,9% comparativ cu aceeași perioadă din 2020.

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt provizorii, si pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția cifrei de afaceri în unele state ale lumii:
 
Eurostat:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

 

Persoană de contact:
Iulia Timofti
consultant principal al direcției statistica comerţului interior
tel. 067 770 062

Prima / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2021
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire