Prima / Activitatea asigurătorilor în ianuarie-iunie 2021
 
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-iunie 2021
25.08.2021

Activitatea asigurătorilor în ianuarie-iunie 20211

Biroul Național de Statistică informează că în perioada ianuarie-iunie 2021 primele brute subscrise au constituit 878,3 mil. lei, fiind în creştere cu 40,0% faţă de primelebrute subscrise în perioada respectivă a anului precedent.

Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite în ianuarie-iunie 2021 au însumat 312,3 mil. lei și s-au majorat cu 2,5% față de achitările efectuate în perioada corespunzătoare a anului 2020.

Tabelul 1. Prime brute subscrise, despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite în ianuarie-iunie 2020 și 2021

 

Prime brute subscrise

Despăgubiri și indemnizații
de asigurare plătite

mil. lei

structura, %

2021 în % față de 2020

mil. lei

structura, %

2021 în % față de 2020

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

 Total

627,2

878,3

100,0

100,0

140,0

304,6

312,3

100,0

100,0

102,5

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurări generale

577,2

832,2

92,0

94,8

144,2

291,1

294,0

95,6

94,1

101,0

asigurări de sănătate

29,6

49,1

4,7

5,6

165,9

13,8

16,8

4,5

5,4

122,0

asigurări de vehicule  terestre (altele decât feroviare) (CASCO)

131,8

187,9

21,0

21,4

142,6

73,9

107,5

24,3

34,4

145,5

asigurări de incediu, alte calamități naturale și alte asigurări de bunuri

58,3

117,2

9,3

13,3

201,1

9,4

8,8

3,1

2,8

93,1

asigurări de răspundere civilă auto

279,3

389,2

44,5

44,3

139,3

128,7

152,0

42,3

48,7

118,1

alte asigurări generale

78,2

88,8

12,5

10,1

113,5

65,2

8,8

21,4

2,8

13,5

Asigurări de viață

50,1

46,1

8,0

5,2

92,0

13,4

18,4

4,4

5,9

137,0

asigurări de viață (fără asigurarea cu pensii și fără anuități)

47,7

43,9

7,6

5,0

92,1

12,6

17,1

4,1

5,5

135,4

alte asigurări de viață

2,4

2,2

0,4

0,2

90,1

0,9

1,3

0,3

0,4

144,0

  

În ianuarie-iunie 2021 veniturile şi cheltuielile asigurătorilor s-au majorat în raport cu perioada respectivă a anului 2020 cu 17,4% şi 13,8% respectiv. Profitul pînă la impozitare s-a majorat cu 81,8% comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.

Tabelul 2. Rezultatele financiare ale asigurătorilor în ianuarie-iunie 2020 și 2021

 

milioane lei

2021 în %
față de 2020

Informativ:
2020 în %
față de 2019

2020

2021

Venituri – total

1077,3

1264,7

117,4

83,9

Venituri din activitatea operațională

982,2

1173,8

119,5

86,2

din care din activitatea de asigurare

972,0

1153,8

118,7

87,3

Cheltuieli – total

1021,0

1162,3

113,8

83,8

Cheltuieli aferente activității operaționale

965,0

1138,7

118,0

84,4

din care aferente activității de asigurare

775,7

931,2

120,0

84,4

Profitul (+)/ Pierderea (-) pînă la impozitare

56,3

102,3

181,8

85,0

 

 

Notă:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și mun. Bender. 

Informațiirelevante:

    

   Persoana de contact:
   Andrian Tătaru
   şef al direcţiei generale statistica macroeconomică
   Tel. 067770023

Prima / Activitatea asigurătorilor în ianuarie-iunie 2021
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire