Prima / Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2021
 
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2021
10.09.2021

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 20211

Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna august 2021 comparativ cu luna august 2020 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 4,64%, inclusiv la produse alimentare cu 4,83%, mărfuri nealimentare cu 6,93% și serviciile prestate populaţiei cu 1,02% (Tabelul 1).

Preţurile medii de consum în luna august 2021 faţă de luna iulie 2021 au crescut cu 0,33% (informativ: în luna august 2020 faţă de iulie 2020 acestea au înregistrat o scădere de 0,78%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la mărfurile nealimentare cu 1,01% și la serviciile prestate populației cu 0,53%. Totodată, prețurile de consum la produsele alimentare în luna august 2021 faţă de luna iulie 2021 s-au diminuat cu 0,53%.

În luna august 2021, faţă de luna iulie 2021, au crescut preţurile la următoarele produse alimentare: castraveți – cu 43,6%, ouă de găină – cu 9,7%, ciuperci proaspete – cu 8,4%, citrice – cu 7,1%, struguri – cu 5,5%, maioneză, muştar, oţet și alte condimente – cu 3,9%, crupe – cu 3,1%, miere naturală de albine – cu 2,1%, brânză de vaci, lapte integral – cu 1,3% și, respectiv, 1,2%, carne, preparate şi conserve din carne – cu 1,0% (în special: carne de porc – cu 1,8%, carne de pasăre – cu 1,6%, carne de vită – cu 1,0%).

Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri de preţ la: pepeni verzi și galbeni – cu 44,9%, cartofi – cu 14,4%, fructe de livadă sâmburoase – cu 13,2%, legume – cu 5,7% (în special: tomate – cu 33,4%, legume rădăcinoase – cu 27,1%, usturoi – cu 9,0%, varză, ardei grași, vinete – cu 6,8%, ceapă uscată – cu 6,2%).

Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, în luna august 2021 față de iulie 2021, au fost înregistrate creșteri semnificative de preț la: flori – cu 13,7%, costume, vestoane, sacouri, rochii, jachete, veste pentru copii (de la 3 la 13 ani inclusiv) – cu 11,2%, pantofi pentru copii (până la 13 ani inclusiv) – cu 8,6%, calculatoare și alte echipamentele de procesare a informaţiei – cu 4,8%, cărbune de pământ – cu 4,3%, articole de papetărie şi desen – cu 3,7%, mobilă și echipamente de uz casnic – cu 3,6%, materiale pentru întreținerea și repararea locuinței – cu 3,1%, gaz lichefiat, ambalat în butelii – cu 3,0%, benzină – cu 0,5%.

Concomitent, în luna august 2021 în comparație cu iulie 2021 au fost înregistrate unele reduceri de preț la motorină – cu 0,7%.

Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna august 2021 faţă de luna iulie 2021, au fost înregistrate creșteri de preț la serviciile de reabilitare în instituțiile balneo-sanatoriale – cu 28,7%, asigurările pentru transport – cu 9,6%, serviciile pentru întreţinerea şi repararea locuinţei – cu 8,0%, serviciile transportului feroviar de pasageri – cu 4,6%, serviciile de îngrijire personală – cu 3,4%, serviciile medicale – cu 1,5%, serviciile de alimentație publică – cu  1,4%.

În perioada de raport, au fost înregistrate reduceri de preț la serviciile transportului aerian de pasageri – cu 4,3%, hoteluri și servicii de cazare similare – cu 1,4%.

Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna august 2021

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare
(în decimile)2

August 2021, în % faţă de:

Informativ:
August 2020, în % faţă de:

Iulie
2021

Decembrie
 2020

August
2020

Iulie
2020

Decembrie
 2019

August
2019

Total

10 000

0,33

4,29

4,64

-0,78

0,05

3,45

  Produse alimentare

3 634,29

-0,53

4,27

4,83

-1,13

1,11

7,59

Pâine

194

0,37

2,98

4,07

0,08

2,47

3,63

Legume3

377

-5,69

-12,40

-8,18

-6,86

-7,70

19,74

Fructe4

274

-3,00

9,69

-4,18

-6,10

19,93

36,06

Carne, preparate şi conserve din carne

752

1,03

7,69

7,25

0,52

-0,69

1,47

Lapte şi produse lactate

463

0,99

2,87

5,61

0,52

1,62

7,96

Zahăr

51

0,19

3,90

4,61

-0,08

3,83

3,89

Ouă

53

9,66

-2,79

31,69

2,45

-17,13

5,96

Ulei vegetal

49

-0,25

28,34

47,59

1,49

3,31

3,52

  Mărfuri nealimentare

3 784,65

1,01

5,98

6,93

-0,30

-1,37

-0,04

Confecții

447

2,57

4,04

4,88

-0,96

-0,75

2,13

Încălțăminte

245

1,13

3,14

4,17

-1,07

-0,73

0,99

Medicamente

336

0,68

2,86

3,55

0,21

0,38

0,50

Combustibili și carburanți5

577

0,57

16,74

18,00

-0,16

-9,44

-10,84

Materiale de construcţie

135

3,10

18,31

18,25

0,17

0,86

1,58

  Servicii

2 581,06

0,53

1,82

1,02

-0,94

0,48

2,13

Servicii comunal-locative

860

0,34

-2,36

-5,32

-2,50

-2,10

0,43

Apă potabilă şi canalizare

103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Energie electrică

328

0,00

-7,85

-9,45

-6,55

-6,55

-0,10

Gaze naturale prin reţea

185

0,00

0,00

-12,09

0,00

0,00

0,00

Încălzire centralizată

97

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,15

-0,15

Transportul de pasageri

275

-0,19

0,91

1,63

0,12

9,21

8,53

Alimentaţia publică

320

1,42

2,99

3,63

0,03

1,22

5,73

Datele tabelului în format .xlsx

Indicii Prețurilor de Consum (IPC) pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP6, sunt prezentați în Tabelul 27.

Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum în august 2021, pe diviziuni de mărfuri și servicii conform clasificatorului COICOP

Diviziunea

Denumirea

August 2021, în % faţă de:

Iulie
2021

Decembrie 2020

August
2020

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

99,44

104,33

104,91

02

Băuturi alcoolice, tutun și droguri

100,18

104,29

105,67

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

101,80

103,58

104,41

04

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili

100,89

101,77

99,58

05

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței

101,21

104,14

103,78

06

Sănătate

101,14

102,88

103,88

07

Transport

99,61

108,53

111,39

08

Telecomunicație8

100,17

100,50

100,52

09

Recreere și cultură

100,79

106,27

106,18

10

Educație

100,03

101,79

105,74

11

Restaurante și hoteluri

101,35

102,76

103,48

12

Diverse produse și servicii

101,12

110,07

110,63

Datele tabelului în format .xlsx

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali9 ai prețurilor de consum în august 2021

Denumirea indicatorilor

August 2021, în % faţă de:

Iulie
2021

Decembrie
2020

August
2020

Total IPC

100,33

104,29

104,64

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,02

103,94

104,88

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi

100,82

104,27

104,49

Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,32

104,96

105,74

Total IPC,,exclusiv combustibili

100,31

103,56

103,86

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

99,47

104,27

104,83

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

100,40

100,97

99,83

Indicele preţurilor la combustibili

100,57

116,74

118,00

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

99,84

104,52

104,56

Datele tabelului în format .xlsx

Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-august 2021, față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum lunari în ianuarie-august 2021, pe regiuni statistice

Luna

În % faţă de luna precedentă

În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

100,46

100,43

100,61

100,45

100,37

100,22

99,91

99,94

100,11

100,62

Februarie

100,38

100,37

100,53

100,20

100,35

100,62

100,32

100,56

100,16

101,00

Martie

100,96

100,92

100,92

101,02

100,99

101,49

101,29

101,34

100,97

101,90

Aprilie

101,48

101,49

101,48

101,59

101,44

102,83

102,67

102,66

102,19

103,26

Mai

100,48

100,58

100,54

100,80

100,27

103,09

103,02

103,08

102,86

103,24

Iunie

100,05

100,16

100,39

99,88

99,83

103,16

103,29

103,49

102,65

103,05

Iulie

100,08

100,45

100,02

99,60

100,07

103,49

104,12

103,92

102,61

103,13

August

100,33

100,42

100,09

100,02

100,53

104,64

105,41

104,84

103,33

104,52

Datele tabelului în format .xlsx

Expunerea grafică a IPC lunari, înregistrați în perioada august 2020 – august 2021, calculați față de luna respectivă a anului precedent, este prezentată în Figura 1.

 Datele graficului în format .xlsx

 

Anexă:

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, coeficienţii de ponderare se modifică anual, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei, conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC) în anul t-2, ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei conform calculelor Conturilor Naţionale (ved. metadatele de referinţă). Astfel, începând cu luna ianuarie 2021, calculele IPC sunt realizate cu utilizarea coeficienților de ponderare pentru anul 2019. Din anul 2019, cheltuielile de consum în cadrul CBGC sunt clasificate conform Clasificatorului cheltuielilor gospodăriilor casnice (CC-GC) armonizat cu Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP) aprobată de către Comisia de statistică a ONU în 1999, precum și cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013).
3 Poziția „legume” (în Tabelul1) include legume proaspete, congelate, boboase în stadiul de maturitate biologică, conserve și subproduse din legume și nu include cartofi.
4 Poziția „fructe” (în Tabelul1) include fructe proaspete și nu include: fructe și pomușoare congelate, uscate, nuci, miezuri de fructe și semințe comestibile.
5 Poziția „combustibili și carburanți” (în Tabelul1) include gaze lichefiate, combustibili lichizi (petrol lampant), combustibili solizi (cărbune de pământ, lemne, brichete, peleți, etc.), motorină, benzină, alte tipuri de combustibili pentru vehicule particulare, lubrifianți.
6 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP).
7 Informație mai detaliată privind indicii prețurilor de consum, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (ved. Tabelul 2.1)  la comunicatul de presă.
8 Diviziunea Telecomunicație (în Tabelul2), pe lângă serviciile de telecomunicații, include și echipamentele de telefonie.
9 Calcularea indicilor parţiali se elaborează în conformitate cu „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică  nr. 117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile, privind IPC în unele state:

Baza de date Eurostat:

Baza de date OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

  

Persoană de contact:
Todică Elizaveta
şef interimar al direcţiei statistica preţurilor de consum
tel: 067 770 834

Prima / Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2021
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire