Prima / Activitatea industriei în ianuarie-iulie 2021
 
Activitatea industriei în ianuarie-iulie 2021
20.09.2021

Activitatea industriei în ianuarie-iulie 20211,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna iulie 2021, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 16,2%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna iulie 2020 față de luna iulie 2019 cu 3,2%. Majorarea producției în iulie 2021 față de luna iulie 2020 a fost cauzată de creșteri în industria prelucrătoare (+18,2%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+3,8%), generând creșterea producției pe total industrie cu respectiv 16,1% și 0,3% (ved. Figura 1 și Tabelul 1). Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria extractivă (-3,9%), atenuând creșterea producției pe total industrie cu 0,2%.

În luna iulie 2021, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a majorat cu 13,4% față de luna iulie a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria prelucrătoare (+13,8%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+7,3%). Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria extractivă (-5,0%).

Datele graficului în format .xls

Evoluția producției industriale în iulie 2011 – iulie 2021 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-iulie 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 13,6%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-iulie 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019 cu 6,5%. Majorarea producției în ianuarie-iulie 2021 față de perioada similară a anului trecut a fost cauzată de creșterea producției în industria extractivă (+8,9%), în industria prelucrătoare (+12,0%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+22,7%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-iulie 2021, comparativ cu ianuarie-iulie 2020, s-a majorat cu 10,4%, ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+7,8%), în industria prelucrătoare (+9,4%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+15,4%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

Iulie 2021 față de iulie 2020

Ianuarie-iulie 2021 față de ianuarie-iulie 2020

TOTAL

B

116,2

113,6

S

113,4

110,4

Industria extractivă

B

96,1

108,9

S

95,0

107,8

Industria prelucrătoare

B

118,2

112,0

S

113,8

109,4

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

103,8

122,7

S

107,3

115,4

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Datele tabelului în format .xlsx

În luna iulie 2021, comparativ cu lună iulie 2020, industria alimentară a înregistrat o creștere a producției cu 3,6% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 0,7%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea altor produse alimentare de 2,0 ori (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 0,3%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 31,0% (+0,2%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 22,3% (+0,1%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 9,9% (+0,7%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 3,3% (+0,1%).

În același timp s-au înregistrat descreșteri a producției industriale la fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale cu 84,0% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,4%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 8,1% (-0,2%); fabricarea produselor lactate – cu 1,4% (-0,1%), etc.

În luna iulie 2021 s-au înregistrat creșteri față de iulie 2020 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: fabricarea de mobilă – de 2,7 ori (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 6,7%); repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – de 2,4 ori (+0,8%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4 – cu 52,0% (+0,7%);  industria metalurgică – cu 50,7% (+0,1%); fabricarea băuturilor – cu 48,0% (+4,2%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 39,2% (+0,2%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 33,6% (+0,5%); alte activități industriale n.c.a. – 32,4% (+0,2%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 30,6% (+0,9%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 25,7% (+1,2%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 22,2% (+0,1%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 8,8% (+0,8%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 8,6% (+0,1%); fabricarea produselor textile – cu 5,0% (+0,2%), etc.

Totodată, în luna iulie 2021 față de iulie 2020, producția a înregistrat descreșteri la activitățile: fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 25,5% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 1,6%); tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor – cu 23,9% (-0,1%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 11,3% (-0,5%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 4,1% (-0,4%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 2,3% (-0,1%).

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe activități economice în iulie 2021, % (serie brută)

 

Iulie 2021 față de:

Iulie 2021 față de
iulie 2020: gradul de influență  (+/-) asupra indicelui general de producție, %

iunie 2021

iulie 2020

iulie 2019

INDUSTRIE – TOTAL

100,4

116,2

112,5

+16,2

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

93,8

96,1

111,2

-0,2

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

101,4

118,2

112,8

+16,1

Industria alimentara

87,3

103,6

102,2

+0,7

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

105,9

109,9

109,1

+0,7

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

105,9

122,3

136,8

+0,1

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

75,4

91,9

86,7

-0,2

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

5,4

16,0

170,5

-0,4

Fabricarea produselor lactate

97,7

98,6

93,6

-0,1

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

108,3

131,0

136,8

+0,2

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

97,4

103,3

98,5

+0,1

Fabricarea altor produse alimentare

35,1

203,7

126,2

+0,3

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

90,5

94,9

152,5

-0,0

Fabricarea băuturilor

160,3

148,0

143,9

+4,2

Fabricarea produselor textile

89,4

105,0

97,6

+0,2

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

86,4

95,9

96,9

-0,4

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

101,6

100,3

114,6

+0,0

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

90,5

139,2

151,2

+0,2

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

99,2

133,6

130,2

+0,5

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

72,2

76,1

57,1

-0,1

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

107,6

74,5

84,9

-1,6

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

70,3

108,6

111,6

+0,1

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

96,2

125,7

109,2

+1,2

Producția altor produse din minerale nemetalifere

104,5

108,8

124,2

+0,8

Industria metalurgică

89,2

150,7

112,5

+0,1

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

103,8

97,7

141,7

-0,1

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

100,8

122,2

90,3

+0,1

Fabricarea echipamentelor electrice

93,7

130,6

67,9

+0,9

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.

114,9

152,0

114,0

+0,7

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

74,8

88,7

47,1

-0,5

Fabricarea de mobilă

120,6

268,6

259,4

+6,7

Alte activitați industriale n.c.a.

85,1

132,4

137,4

+0,2

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

121,2

237,7

141,3

+0,8

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

92,1

103,8

110,0

+0,3

Datele tabelului în format .xlsx

 

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
4 n.c.a. – neclasificate în alte activități.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

 

Persoana de contact:
Galina Ermurachi
şef al direcţiei statistica industriei și energeticii
Tel. 067 770 045

Prima / Activitatea industriei în ianuarie-iulie 2021
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire