Prima / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 2021
 
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 2021
19.11.2021

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 20211,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna septembrie 2021 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în prețuri comparabile s-a micșorat cu 6,0 % faţă de luna precedentă şi s-a majorat cu 7,4%, comparativ cu luna septembrie 2020.

Datele graficului în format .xlsx

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei în septembrie 2021 în preţuri comparabile a scăzut cu 0,9% faţă de luna precedentă şi a crescut cu 55,3% comparativ cu luna septembrie 2020.

Tabelul 1. Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului  
cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate populaţiei, în prețuri comparabile
 

Activitate economică

Septembrie 2021 în % faţă de:

Ianuarie-septembrie 2021
în % față de
ianuarie-septembrie 2020

Ianuarie - septembrie 2020
 în % faţă de
ianuarie - septembrie 2019

August
2021

Septembrie 2020

Comerţ cu amănuntul 

94,0

107,4

116,5

101,4

Servicii de piaţă prestate populaţiei

99,1

155,3

176,8

78,8

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2021 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 16,5% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-septembrie 2020.

În același timp, cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate, în principal, populaţiei în ianuarie-septembrie 2021 s-a majorat cu 76,8% (în preţuri comparabile) în raport cu ianuarie-septembrie 2020,  pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie - septembrie 2020 față de ianuarie - septembrie 2019 cu 21,2% .

În  luna septembrie 2021 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente a crescut cu 12,0% față de luna august 2021 și cu 39,5% comparativ cu luna septembrie 2020.

Tabelul 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate întreprinderilor, în prețuri curente

Activitate economică

Septembrie 2021 în % faţă de:

Ianuarie-septembrie 2021
în % față de
ianuarie-septembrie 2020

Ianuarie - septembrie 2020
 în % faţă de
ianuarie - septembrie 2019

August
 2021

Septembrie 2020

Comerț cu ridicata și cu amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, întreținerea și repararea acestora

118,2

146,6

            

149,0

80,4

 

Comerţ cu ridicata
(cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)

112,0

139,5

121,7

91,7

Servicii de piaţă prestate întreprinderilor

104,7

134,7

127,3

82,1

Datele tabelului în format .xlsx

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor în septembrie 2021 în preţuri curente a crescut cu 4,7% față de luna precedentă și cu 34,7% comparativ cu luna septembrie 2020, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în septembrie 2020 față de septembrie 2019 cu 18,2%.

În ianuarie-septembrie 2021 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente s-a majorat cu 21,7% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2020.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor, în ianuarie-septembrie 2021 (în preţuri curente) a înregistrat o creștere cu 27,3% în raport cu ianuarie-septembrie 2020.

În luna septembrie 2021 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în preţuri curente, s-a majorat cu 18,2% faţă de luna precedentă şi cu 46,6% față de luna septembrie 2020, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în septembrie 2020 față de septembrie 2019 cu 9,3%.

În ianuarie-septembrie 2021 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în preţuri curente, s-a majorat cu 49,0% comparativ cu aceeași perioadă din 2020, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-septembrie 2020 față de ianuarie-septembrie 2019 cu 19,6%.

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt provizorii, si pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția cifrei de afaceri  în unele state ale lumii:
 
Eurostat:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

Persoană de contact:
Iulia Timofti
consultant principal al direcției statistica comerţului interior
tel. 067 770 062

Prima / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 2021
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire