Prima / Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în anul 2021
 
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în anul 2021
31.01.2022

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în anul 20211

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2021 s-au eliberat 4118 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în creștere cu 35,5% față de anul 2020.

Tabelul 1. Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în anul 2021

 

Total,
număr

În % faţă de:

Informativ:
anul 2020 în % față de anul 2019

anul 2020

total

Total

4 118

135,5

100,0

98,1

din care pentru clădiri:

 

 

 

 

rezidenţiale

3 026

148,0

73,5

108,1

nerezidenţiale

1 092

109,9

26,5

82,5

din total, în:

 

 

 

 

mediul urban

2 430

140,5

59,0

106,4

mediul rural

1 688

129,1

41,0

89,0

Datele tabelului în format .xls

În anul 2021 s-au eliberat 3026 autorizații de construire pentru clădiri rezidenţiale și 1092 autorizații de construire pentru clădiri nerezidenţiale, în creștere respectiv cu 48,0% și cu 9,9% față de anul 2020.

Datele graficului în format .xls

În profil regional, în anul 2021 față de anul 2020 se observă creșteri ale numărului autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale în următoarele regiuni ale ţării: mun. Chișinău (+763 autorizaţii sau +82,3%), Nord (+27 sau +10,0%), Centru (+191 sau +41,1%), Sud (+4 sau +2,3%). Totodată, în UTA Găgăuzia în anul 2021 s-au eliberat cu 3 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidențiale (sau cu 1,4%) mai puțin comparativ cu anul 2020.

De asemenea, în anul 2021 față de anul 2020 se atestă creșteri ale numărului autorizațiilor de construire pentru clădiri nerezidenţiale în următoarele regiuni: mun. Chișinău (+11 autorizaţii sau +6,8%), Nord (+60 sau +30,9%), Centru (+54 sau +20,6%), UTA Găgăuzia (+18 sau +9,9%). Totodată, în regiunea Sud în anul 2021 s-au eliberat cu 45 autorizaţii de construire pentru clădiri nerezidențiale (sau cu 23,0%) mai puțin comparativ cu anul 2020.

Datele graficului în format .xls

În anul 2021, numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri în mediul urban și în cel rural a crescut cu 40,5% și, respectiv, cu 29,1% față de anul 2020.

 

Notă:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția indicatorului „Autorizații de construire” în unele state ale lumii:

Eurostat:

 

Persoana de contact:
Vasilița Elena
consultant principal al direcției statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 067 770 086

Prima / Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în anul 2021
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire