Prima / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2021
 
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2021
16.02.2022

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 20211,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna decembrie 2021 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în prețuri comparabile s-a majorat cu 17,4% faţă de luna precedentă şi s-a micșorat cu 1,0% comparativ cu luna decembrie 2020.

Datele graficului în format .xlsx

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, în decembrie 2021 în preţuri comparabile a crescut cu 9,4% faţă de luna precedentă şi cu 51,4% comparativ cu luna decembrie 2020.

Tabelul 1. Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului  
cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate populaţiei, în prețuri comparabile
 

Activitate economică

Decembrie 2021
 în % faţă de:

Ianuarie-decembrie 2021
în % față de
ianuarie-decembrie 2020

Ianuarie - decembrie 2020
 în % faţă de
ianuarie-decembrie 2019

Noiembrie
2021

Decembrie 2020

Comerţ cu amănuntul 

117,4

99,0

112,0

104,6

Servicii de piaţă prestate populaţiei

109,4

151,4

171,3

84,3

Datele tabelului în format .xlsx

În anul 2021 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 12,0% (în preţuri comparabile) faţă de anul 2020.

În același timp, cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei în anul 2021 s-a majorat cu 71,3% (în preţuri comparabile) în raport cu anul 2020,  pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în anul 2020 față de anul 2019 cu 15,7%.

Tabelul 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, întreţinerea şi repararea acestora, comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate întreprinderilor, în prețuri curente

Activitate economică

Decembrie 2021 în % faţă de:

Ianuarie-decembrie 2021
în % față de
ianuarie-decembrie 2020

Ianuarie - decembrie 2020
în % faţă de
ianuarie-decembrie 2019

Noiembrie 2021

Decembrie 2020

Comerț cu ridicata și cu amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, întreținerea și repararea acestora

93,1

126,3

144,0

81,9

Comerţ cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)

107,1

136,5

124,5

94,4

Servicii de piaţă prestate întreprinderilor

113,6

126,4

128,1

84,5

Datele tabelului în format .xlsx

În  luna decembrie 2021 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente a crescut cu 7,1% față de luna noiembrie 2021 și cu 36,5% comparativ cu luna decembrie 2020.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate, în principal, întreprinderilor în decembrie 2021 în preţuri curente a crescut cu 13,6% față de luna precedentă și cu 26,4% comparativ cu luna decembrie 2020.

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, întreținerea și repararea acestora în decembrie 2021 în preţuri curente s-a micșorat cu 6,9% față de de noiembrie 2021 și s-a majorat cu 26,3% comparativ cu luna decembrie 2020.

În anul 2021 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente s-a majorat cu 24,5% faţă de anul 2020, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în anul 2020 față de anul 2019 cu 5,6%.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate, în principal, întreprinderilor, în anul 2021 (în preţuri curente) a înregistrat o creștere cu 28,1% în raport cu anul 2020, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în anul 2020 față de anul 2019 cu 15,5%.

În anul 2021 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata și cu amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, întreținerea și repararea acestora, în preţuri curente s-a majorat cu 44,0% comparativ cu anul 2020, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în anul 2020 față de anul 2019 cu 18,1%.

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt provizorii, si pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția cifrei de afaceri  în unele state ale lumii:

Eurostat:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

Persoană de contact:
Iulia Timofti
consultant principal al direcției statistica comerţului interior
tel. 067 770 062

Prima / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2021
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire