Prima / Fondul locativ la 1 ianuarie 2022
 
Fondul locativ la 1 ianuarie 2022
30.06.2022

Fondul locativ la 1 ianuarie 20221,2

Biroul Naţional de Statistică informează că la 1 ianuarie 2022, fondul locativ a constituit 1319,4 mii locuinţe cu o suprafaţă totală de 90003,0 mii m2.

Ponderea cea mai mare în numărul de locuințe înregistrate la 1 ianuarie 2022 o deținea regiunea de dezvoltare Nord (30,1%), urmată de regiunea de dezvoltare Centru (28,1%), municipiul Chișinău (24,2%), regiunea de dezvoltare Sud (13,7%) și UTA Găgăuzia (3,9%).

Datele graficului în format .xls

După medii de rezidență a fondului locativ în mediul rural au fost înregistrate 750,7 mii locuințe (56,9% din total locuințe înregistrate) cu suprafața de 49388,3 mii m2 (54,9% din total suprafața fondului locativ). În mediul urban au fost înregistrate 568,7 mii locuințe (43,1% din total locuințe înregistrate) cu suprafața de 40614,7 mii m2 (45,1 din total suprafața fondului locativ).

La data de 1 ianuarie 2022, doar 62,5% din locuințe înregistrate sunt dotate cu apeduct, 60,8% dispun de canalizare, 44,4% sunt racordate la încălzirea centrală şi 90,5% dispun de alimentare cu gaze (naturale şi lichefiate).

Datele graficului în format .xls

Repartizarea locuințelor după numărul de camere se prezintă astfel: locuințele cu o cameră constituie 10,5% din numărul total al locuinţelor înregistrate, cu două camere – 32,3%, cu trei camere – 36,3%, cu patru şi mai multe camere – 20,9%.

 

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Conform datelor autorităţilor administraţiei publice locale, persoanelor juridice care dispun de fond locativ în localitățile urbane și rurale și Agenţiei Servicii Publice vizând înregistrările fondului locativ individual în localitățile urbane.

Informații relevante:

Persoana de contact:

Vasilița Elena
consultant principal al direcției statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 067 770 086

Prima / Fondul locativ la 1 ianuarie 2022
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire