Prima / Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2022
 
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2022
28.07.2022

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 20221

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2022 s-au eliberat 1609 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în scădere cu 12,7% față de ianuarie-iunie 2021.

Tabelul 1. Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2022

 

Total, număr

În % faţă de:

Informativ:
ianuarie-iunie 2021 în % față de ianuarie-iunie 2020

ianuarie-iunie 2021

total

Total

1 609

87,3

100,0

156,7

din care pentru clădiri:

 

 

 

 

rezidenţiale

1 094

85,4

68,0

163,4

nerezidenţiale

515

91,5

32,0

143,3

din total, în:

 

 

 

 

mediul urban

751

77,4

46,7

149,7

mediul rural

858

98,2

53,3

165,2

Datele tabelului în format .xls

În ianuarie-iunie 2022 s-au eliberat 1094 de autorizații de construire pentru clădiri rezidenţiale, în descreștere cu 14,6% şi 515 autorizații de construire pentru clădiri nerezidenţiale, în descreştere cu 8,5% față de aceeași perioadă a anului precedent. Din totalul autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădiri 53,3% sunt pentru zona rurală.

Datele graficului în format .xls

În profil regional în ianuarie-iunie 2022 față de aceeași perioadă a anului precedent, s-au înregistrat scăderi ale numărului autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale în toate regiunile ţării: mun. Chișinău (-52 autorizaţii sau -8,6%), Nord (-38 sau -26,6%), Centru (-55 sau -16,1%), Sud (-17 sau -18,9%), UTA Găgăuzia (-25 sau -24,5%).

În aceeași perioadă se atestă scăderi ale numărului autorizațiilor de construire pentru clădiri nerezidenţiale în următoarele regiuni: mun. Chișinău (-10 autorizaţii sau -11,0%), Nord (-13 sau -9,5%), Centru (-18 sau -11,0%), UTA Găgăuzia (-21 sau -21,0%). Totodată, în regiunea Sud s-au eliberat cu 14 autorizaţii (sau cu 19,7%) de construire pentru clădiri nerezidențiale mai mult faţă de ianuarie-iunie 2021.

Datele graficului în format .xls

În ianuarie-iunie 2022 numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri în mediul urban și rural a scăzut cu 22,6% şi, respectiv, 1,8% față de ianuarie-iunie 2021.

Notă:

Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția indicatorului „Autorizații de construire” în unele state ale lumii:

Eurostat:

Persoana de contact:
Canţer Mariana
consultant superior al direcției statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 067 770 053
Prima / Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2022
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire