Prima / Seminarul "Incluziunea socială: noţiuni, indicatori, cerinţe şi metode de măsurare”
 
Seminarul "Incluziunea socială: noţiuni, indicatori, cerinţe şi metode de măsurare”
07.10.2008

Scopul major al acestei acţiuni a fost de a discuta problematica fenomenului de excluziune socială în contextul eficientizării politicilor sociale. La seminar au participat reprezentanţi ai ministerelor de resort din Republica Moldova, Aparatului Guvernului RM, mediului academic, organizaţiilor non-guvernamentale şi grupurilor analitice din ţară, precum şi reprezentanţi ai Institutului Naţional de Statistică din România, specialişti şi experţi PNUD în materie din Croaţia, Slovacia şi Kosovo.

Evenimentul a avut drept obiectiv discutarea noţiunii de incluziune socială, instrumentelor de măsurare a excluziunii sociale, prezentarea experienţei avansate şi a bunelor practici ale României, Slovaciei, Poloniei şi Croaţiei în domeniul măsurării excluziunii sociale şi implementării politicilor de incluziune socială, elaborarea de recomandări concrete cu privire la fortificarea capacităţilor instituţiilor de resort din Republica Moldova în vederea estimării incluziunii/excluziunii sociale.

Tematica ce a fost pusă în discuţie vizează:

 1. Situaţia actuală a Republicii Moldova în ceea ce priveşte alinierea la standardele UE în materie de incluziune socială:
  - abordarea problemelor de excluziune socială în cadrul Strategiei Naţionale de Dezvoltare (SND) şi a Planului de Acţiuni privind implementarea SND;
  - incluziunea socială ca parte componentă a acordului de bună vecinătate cu UE.
 2. Noţiunea de incluziune socială şi legătura cu conceptele ONU (dezvoltare umană, reducere a sărăciei, Human Rights- Based Approach (HRBA) şi agenda UE cu privire la incluziunea socială, instrumente şi cerinţe aferente.
 3. Incluziunea socială în noile ţări membre şi candidate UE; incluziunea socială ca parte componentă a planurilor naţionale de dezvoltare; monitorizarea incluziunii sociale în procesul de implementare a planurilor naţionale de dezvoltare.
 4. Măsurarea incluziunii sociale: studii de caz (România, Croaţia, Macedonia, Polonia, Moldova), indicatori statistici în domeniu, instrumente de colectare a datelor.

Abordările globale cu privire la inegalitate şi excluziune fac parte din cadrul de politici al UE de promovare a incluziunii sociale. Pentru a cunoaşte mai bine domeniul de incluziune socială şi a lua decizii prompte şi corecte este necesar a dispune de un set de indicatori statistici care măsoară fenomenul de excluziune socială. Conform standardelor UE, indicatorii de bază care monitorizează incluziunea socială vizează:

 1. Excluziunea economică – sărăcie şi inegalitate;
 2. Excluziunea de la piaţa muncii – excluziunea persoanelor ocupate, excluziunea de la ocupare;
 3. Excluziunea de la locuire şi condiţiile de trai – utilităţi, calitatea locuinţei, accesul la locuinţă şi costul locuirii, dotarea cu bunuri, supraaglomerare;
 4. Excluziunea de la educaţie – participarea la educaţie şi nivelul de educaţie;
 5. Excluziunea de la sănătate – accesul la servicii de sănătate, mortalitate şi morbiditate, stil de viaţă sănătos;
 6. Siguranţa personală şi publică – incidenţa criminalităţii, percepţia asupra securităţii în comunitate;
 7. Segregarea socială – lipsa participării sau slaba participare socială.

În rezultatul abordării tematicilor respective în cadrul seminarului s-a făcut înţeles mai bine conceptul de incluziune socială, indicatorii care o caracterizează, precum şi a similitudinilor/diferenţelor privind procesul de incluziune socială în UE.

La etapa actuală BNS elaborează o serie de indicatori care caracterizează situaţia privind nivelul de trai, ocrotirea sănătăţii, educaţia, etc. în Republica Moldova în corespundere cu normele internaţionale şi experienţa avansată a altor ţări.

Totodată, avînd în consideraţie practica internaţională, în special a ţărilor-membre a UE, urmează a fi identificat sistemul de indicatori de incluziune socială relevant pentru ţara noastră şi respectiv, modalitatea obţinerii informaţiei lipsă.

Indicatorii incluziunii sociale constituie un instrument important în vederea elaborării, monitorizării şi evaluării realizării Strategiei Naţionale de Dezvoltare, altor programe, politici sociale. Totodată, utilizarea sistemului de indicatori comparabili la nivel european în Republica Moldova va asigura comparabilitatea datelor naţionale la nivel internaţional, fapt important, în special în contextul aspiraţiilor de integrare europeană a ţării noastre.

Anume în cadrul seminarului în cauză au fost puse în discuţie problemele ce vizează tematica respectivă, cu concursul reprezentanţilor instituţiilor interesate: Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei şi Tineretului, Ministerului Administraţiei Publice Locale, Ministerului Finanţelor, mediului academic, organizaţiilor neguvernamentale etc.

Agenda seminarului

Lista invitatilor

Prezentări

Concluzii şi recomandări

Prima / Seminarul "Incluziunea socială: noţiuni, indicatori, cerinţe şi metode de măsurare”
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire