Prima / Seminarul "Utilizarea indicatorilor de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen"
 
Seminarul "Utilizarea indicatorilor de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen"
27.05.2009

La 27 mai curent, la Biroul Naţional de Statistică a avot loc seminarul "Utilizarea indicatorilor de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen din domeniul pieţei muncii şi nivelului de trai", cu participarea dnei Adriana Mata Greenwood, expert inernaţional de la Departamentul de Statistică al Oficiului INternaţional al Muncii (Geneva), precum şi reprezentanţi ai ministerelor şi organizaţiilor de resort, utilizatori de date şi specialişti BNS, producători de date statistice.

Agenda seminarului a vizat tematica indicatorilor pieţei forţei de muncă sensibili la dimensiunea de gen, şi diferenţele în salarizare din perspectiva de gen (Gender Pay Gap). Sesiunile de lucru au fost însoţite şi de exerciţii practice.

Setul armonizat de indicatori de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen în contextul ODM (lansat în iunie 2008) vizează crearea unei platforme pentru integrarea dimensiunii de gen în politicile naţionale precum şi serveşte drept instrument de monitorizare şi raportare eficientă pe marginea promovării egalităţii de gen în Moldova. Astfel, acest set contribuie la realizarea angajamentelor naţionale şi internaţionale ale ţării.

Setul armonizat de indicatori de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen în contextul ODM a fost elaborat într-un mod participativ (cu participarea reprezentaţilor Guvernului, societăţii civile, mediului academic, organizaţiilor donatoare, mass-media) în cadrul unor întruniri extinse şi a 5 mese rotunde publice. Versiunea completă a setului armonizat de indicatori de dezvoltare include 213 indicatori. La moment există suficiente date disponibile pentru calcularea 102 de indicatori. Informaţia aferentă calculării altor 74 indicatori necesită careva ajustări în procesul de colectare a datelor, în timp ce datele pentru 37 indicatori – acestea pot fi produse numai cu un suport substanţiali în ceea ce priveşte sistemul de colectare şi producere.

Indicatorii noi şi revizuiţi au fost armonizaţi cu priorităţile şi sarcinile documentelor strategice naţionale (cum ar fi Strategia Naţională de Dezvoltare, Planul Naţional „Promovarea egalităţii genurilor umane în societate pentru 2006-2009”) şi aliniaţi la angajamentele naţionale şi internaţionale ale statului vis-a-vis de tratatele internaţionale ONU (inclusiv Obiectivele naţionalizate de Dezvoltare ale Mileniului, Convenţia privind Eliminarea tuturor formelor de Discriminare faţă de Femei, Platforma de Acţiuni de la Beijing, etc.).

Indicatorii rezultaţi în urma procesului de armonizare au fost grupaţi după Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului revizuite (Anexa 2, Strategia Naţională de dezvoltare pe anii 2008-2011).

Recent BNS a elaborat publicaţia "Set armonizat de indicatori de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen" disponibilă pe pagina web în versiune electronică şi în biblioteca BNS.

Agenda

Prezentări

Galerie foto

Prima / Seminarul "Utilizarea indicatorilor de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen"
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire