Prima / Măsurarea statistică a muncii de voluntariat
 
Măsurarea statistică a muncii de voluntariat
21.05.2013

„Măsurarea statistică a muncii de voluntariat”

Aceasta este tema atelierului de lucru desfăşurat în zilele 21-22 mai curent la Biroul Naţional de Statistică. Evenimentul este organizat în cadrul Proiectului Comun ONU „Consolidarea sistemului statistic naţional” şi în parteneriat cu Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM), PNUD, Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat, Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă”.

Scopul principal al atelierului este familiarizarea cu noţiunile şi conceptele internaţionale privind măsurarea activităţilor de voluntariat.

În calitate de expert internaţional este prezentă dna Adriana Mata Greenwood de la Departamentul de Statistică al OIM, Geneva. La atelier participă producătorii şi utilizatorii de date statistice din autorităţile publice centrale, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale de resort.

Prezentă la eveniment, dna Lucia Spoială, director general BNS a menţionat că, evenimentul organizat este o primă activitate în procesul de implementare a subiectului referitor la voluntariat din Programul de ţară privind munca decentă (2012-2015), semnat între Republica Moldova şi Biroul Internaţional al Muncii anul trecut. La etapa actuală, una din priorităţile identificate este elaborarea metodologiei de măsurare statistică a activităţilor de voluntariat.

În prezentarea sa făcută în cadrul evenimentului, dl Nicolae Procopie, coordonator politici publice al Secretariatului Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat a subliniat faptul că, măsurarea muncii voluntare este absolut necesară pentru elaborarea politicilor publice ajustate la nevoi reale şi cu impact, ce vizează crearea şi dezvoltarea infrastructurii voluntariatului din Republica Moldova, care la rîndul său va contribui la dezvoltarea tuturor sectoarelor societăţii, la construirea unei societăţi coezive şi incluzive, bazată pe solidaritate şi cetăţenie activă.

În cadrul atelierului de lucru expertul OIM va vorbi despre necesitatea măsurării activităţilor de voluntariat, cum poate fi făcut acest lucru din punct de vedere statistic, care sînt standardele recomandate de instituţiile statistice internaţionale, care este rolul şi responsabilităţile organului de statistică. Participanţilor va fi prezentat manualul elaborat de OIM privind măsurarea activităţilor de voluntariat.

Menţionăm că, la etapa actuală cadrul normativ din domeniul voluntariatului la noi în ţară include Legea voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010 şi Regulamentul de aplicare a Legii Voluntariatului, adoptat prin Hotărîre de Guvern nr. 158 din 12 martie 2012.

Persoana de contact:

Ala Pâslariuc
Serviciul informare şi comunicare cu mass-media
tel. 0 22 40 30 51

Prima / Măsurarea statistică a muncii de voluntariat
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire