Prima / Eveniment public organizat de BNS în cadrul campaniei mondiale de promovare a Principiilor Fundamentale ale Statisticii Oficiale
 
Eveniment public organizat de BNS în cadrul campaniei mondiale de promovare a Principiilor Fundamentale ale Statisticii Oficiale
03.06.2022

Eveniment public organizat de BNS în cadrul campaniei mondiale de promovare a
Principiilor Fundamentale ale Statisticii Oficiale

 
La data de 2 iunie 2022, Biroul Național de Statistică (BNS) a organizat evenimentul public cu genericul „Aplicarea Principiului Fundamental al Statisticii Oficiale nr. 9 „Utilizarea standardelor internaționale” în Republica Moldova”. Acesta a avut loc în contextul campaniei de promovare pe plan internațional a Principiilor Fundamentale ale Statisticii Oficiale, care în acest an împlinesc 30 de ani de la adoptare de către Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite (UNECE).
 
La eveniment au participat reprezentanți ai organizațiilor internaționale și a instituțiilor naționale partenere ale BNS care își aduc aportul în procesul elaborării statisticilor oficiale din țară și utilizării lor. Discuțiile s-au axat pe importanța aplicării de către instituțiile de statistică din fiecare țară a conceptelor, definițiilor, clasificărilor și metodelor recomandate la nivel internațional și al Uniunii Europene care sunt destinate producerii și diseminării statisticilor de calitate și comparabile la nivel internațional. Evenimentul s-a desfășurat în regim online, fiind transmis în direct pe platformele BNS.
  
Cu un mesaj de salut în debutul discuțiilor a venit directorul general al BNS, Oleg Cara, care a mulțumit tuturor participanților pentru participare la eveniment și cooperare, subliniind că procesul de implementare a standardelor în activitatea statistică din țară presupune o colaborare internațională intensă. Suntem bucuroși că, în acest proces, BNS și alte autorități și instituții publice din țară, angajate în activități statistice, beneficiază de un suport larg și consistent din partea partenerilor de dezvoltare, precum UNFPA, FMI, Banca Mondială, UNECE și alte agenții ale ONU, Uniunea Europeană, Guvernele diferitor țări din lume, fapt pentru care le mulțumim mult”, a remarcat Oleg Cara.
  
Prezentă la eveniment, Reprezentanta Rezidentă a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în Moldova, Dr. Nighina Abaszada, a mulțumit BNS și altor parteneri naționali pentru abordarea necesității semnificative a implementării standardelor internaționale în statistică. UNFPA este un partener fidel de mai mulți ani în procesul de îmbunătățire a statisticilor oficiale prin racordarea la standardele internaționale din domeniu”, a menționat Nighina Abaszada, subliniind totodată că, despre suportul UNFPA, în cooperare cu Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare (SDC), acordat pentru BNS în vederea implementării conceptului de populație cu reședință obișnuită în estimarea și distribuția teritorială a numărului populației, care constituie baza de calcul pentru multiple statistici naționale și suport în elaborarea de politici.
  
Totodată, Carsten Boldsen, Şeful direcției statisticii economice, Divizia de statistică, (UNECE) a remarcat că respectarea Principiilor Fundamentale ale Statisticii Oficiale este necesară atât la nivel național, cât și internațional. “Statisticile oficiale imparțiale și credibile reprezentă un instrument indispensabil în dezvoltarea societății, iar principiul 9 care se referă la utilizarea conceptelor, clasificatoarelor și metodelor promovează consistența și eficiența datelor”, a notat Carsten Boldsen, care a mulțumit BNS pentru organizarea acestui eveniment de promovare a Principiilor.
  
De asemenea, reprezentantul permanent al FMI în Moldova, Rodgers Chawani, a felicitat comunitatea statisticienilor cu aniversarea celor 30 de ani a Principiilor Fundamentale ale Statisticii Oficiale. Oficialul a vorbit despre colaborarea cu BNS în vederea racordării statisticilor naționale în domeniul macroeconomic la standarde internaționale, menționând despre recenta activitate comună în vederea diseminării datelor revizuite din domeniul conturilor naționale. “Este incontestabil rolul semnificativ al datelor statistice în luarea deciziilor corecte, de aceea colaborarea va continua, iar FMI își va aduce contribuția la procesul de elaborare și diseminare a informațiilor statistice fiabile”, a spus Rodgers Chawani.
 
În cadrul evenimentului au fost mai multe prezentări în care s-au scos în evidență progresele realizate, dar și necesitățile de viitor, în racordarea statisticilor oficiale la standardele internaționale. BNS, care este autoritatea centrală în domeniul statisticii ce coordonează activitatea statistică din țară, se bazează în activitatea sa pe conceptele, clasificările și metodele statistice internaționale, în special cele ale UE. De menționat că, Legea nr. 93 din anul 2017 cu privire la statistica oficială, se bazează pe Principiile fundamentale ale statisticii oficiale și Codul de bune practici al statisticilor europene, fiind elaborată în conformitate cu Legea generică privind statisticile oficiale, ținând cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene.
  
Despre realizările cheie ale statisticii sociale și economice naționale în implementarea standardelor internaționale au vorbit în cadrul evenimentului directorii generali adjuncți ai BNS, Aurelia Spătaru și Iurie Mocanu.
 
O informație referitor la impactul statisticilor sociale asupra dezvoltării durabile în contextul Agendei globale 2030 și a principiului de a nu lăsa pe nimeni  în urmă la nivel național și regional a fost prezentată de Eduard Mihalaș, Analist de Programe Populație și Dezvoltare, UNFPA Moldova. Despre implementarea standardelor internaționale în statisticile produse de BNM a vorbit Eugeniu Aftene, Director Departament Raportare și Statistică, Banca Națională a Moldovei (prezentările sunt anexate la comunicat).
 
Amintim că, de la începutul anului curent, UNECE desfășoară campania de promovare pe plan internațional a Principiilor Fundamentale ale Statisticii Oficiale. În acest sens, mai multe oficii naționale de statistică, printre care și BNS, au răspuns invitației UNECE de a participa la această campanie, desfășurând activități referitoare la fiecare principiu în mod consecutiv. De la începutul anului aniversar, oficii de statistică din țări precum Canada, Noua Zeelandă, Finlanda, Letonia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Columbia, Spania și Armenia au organizat diverse evenimente și au elaborat materiale care au pus în valoare principiile 1-8 și importanța aplicării acestora în statistică.
   
Cel de al 9-lea Principiu, care descrie necesitatea utilizării standardelor internaționale la elaborarea și diseminarea statisticilor a fost marcată de țara noastră prin intermediul BNS, în perioada 23 mai-2 iunie. În această perioadă BNS a lansat o serie de materiale informative și de promovare pentru a ajuta publicul local să cunoască și să înțeleagă mai bine aceste principii. Aceste materiale elaborate de BNS, dar și de alte oficii de statistică din alte țări participante la campanie vor fi plasate pe pagina oficială a instituției și a UNECE dedicate acestei campanii internaționale și prezentate în cadrul Conferinței statisticienilor europeni (CES), al cărei membru este și Republica Moldova, care va avea loc la Geneva între 20-22 iunie 2022.
 
Mai multe informații despre campanie vedeți pe https://unece.org/FPOS30

Anexe:

 

Eveniment_ principiul9_1.png

Eveniment_ principiul9_2.pngEveniment_ principiul9_3.png
Eveniment_ principiul9_4.pngEveniment_ principiul9_6.png
Eveniment_ principiul9_5.pngEveniment_ principiul9_7.png
Eveniment_ principiul9_8.png
Prima / Eveniment public organizat de BNS în cadrul campaniei mondiale de promovare a Principiilor Fundamentale ale Statisticii Oficiale
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire