Prima / Direcția statistica prețurilor de consum
 
Direcția statistica prețurilor de consum
05.07.2013

Misiunea

Direcţia are misiunea de a organiza şi efectua, conform metodologiei aprobate, supravegherea şi înregistrarea preţurilor de consum, calcularea şi diseminarea Indicelui Preţurilor de Consum, inflaţiei, precum şi lucrările privind comparabilitatea internaţională a parităţii puterii de cumpărare (PPC) a valutei naţionale şi a produsului intern brut (PIB).

Funcțiile de bază:

  • Organizarea, conform prevederilor metodologice, a cercetărilor statistice asupra modificărilor preţurilor la mărfuri şi servicii în baza eşantionului selectat, precum şi lucrărilor vizînd Comparabilitatea Internaţională a PPC a valutei naţionale şi a PIB.
  • Calcularea la nivel republican şi regional a indicatorilor ce caracterizează nivelul inflaţiei, Indicilor Preţurilor de Consum şi comparabilităţii internaţionale.
  • Elaborarea tehnologiilor progresive de culegere şi prelucrare a informaţiei privind preţurile şi tarifele la mărfuri şi servicii de larg consum, tehnologiilor bazate pe utilizarea mijloacelor contemporane de comunicaţie şi a tehnicii de calcul.
  • Acordarea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice organelor teritoriale de statistică asupra problemelor de supraveghere şi înregistrare a modificărilor preţurilor şi tarifelor.

 

Contacte:
 
Direcția statistica prețurilor de consum
Todică Elizaveta, Șef-adjunct direcție
Tel.: 022 40 30 13/ 067 770 834
e-mail: elizaveta.todica@statistica.gov.md

Prima / Direcția statistica prețurilor de consum
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire