Prima / Secția cercetări selective în agricultură
 
Secția cercetări selective în agricultură
14.03.2019

Misiunea

Misiunea Secţiei constă în realizarea lucrărilor de organizare şi efectuare a cercetărilor  statistice selective, de  prelucrare şi generalizare a datelor obţinute pe baza metodologiei unice, adecvate celei utilizate în practica internaţională, în special a Uniunii Europene şi condiţiilor social-economice ale ţării.

Funcțiile de bază:

 • Elaborarea metodologiilor cercetărilor statistice selective şi de calcul a indicatorilor statistici;
 • Participarea la instruirea personalului angajat pentru efectuarea cercetărilor selective în teren;
 • Organizarea şi efectuarea cercetărilor statistice selective pe teren;
 • Efectuarea lucrărilor de verificare și  procesare a  datelor obținute în baza cercetărilor statistice selective;
 • Participarea la organizarea Recensămîntului general agricol;
 • Participarea la efectuarea calculelor producției globale agricole, altor calcule privind statistica agriculturii;
 • Efectuarea lucrărilor de diseminare a informaţiei;
 • Participarea la elaborarea şi implementarea clasificatoarelor şi nomenclatoarelor naţionale utilizate;
 • Participarea la elaborarea şi realizarea programelor şi strategiilor naţionale;
 • Participarea la elaborarea proiectelor de acte normative privind efectuarea cercetărilor statistice selective în agricultură;
 • Participarea la elaborarea indicatorilor vizînd statistica regională în domeniul agriculturii;
 • Participarea la colaborarea BNS cu organisme internaţionale.

 

Contacte:

Secția cercetări selective în agricultură
Butmalai Elvina, Șef secție
Tel.: 022 73 18 55 / 067 770 627
e-mail: elvina.butmalai@statistica.gov.md

Prima / Secția cercetări selective în agricultură
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire