Prima / Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2019
 
Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2019
22.12.2011

Anuar_2019.PNG

Anuarul Statistic este unul din instrumentele tradiționale ale statisticii oficiale, care permite cunoașterea evoluției societății, ca fundament esențial în elaborarea tuturor politicilor publice.

Anuarul cuprinde cele mai recente date statistice disponibile din diverse domenii, pentru caracterizarea economică și socială a țării în anul 2018, precum și evoluția din ultimii ani a principalilor indicatori economici. Este structurat în 24 de capitole şi include peste 360 de tabele şi grafice. În fiecare capitol, pentru indicatorii de bază sunt expuse precizări metodologice.

În partea finală a Anuarului sunt prezentate date privind statistica internațională, ce permit compararea unor indicatori pentru Republica Moldova cu cei din alte țări.

Anuarul Statistic este disponibil în format electronic, în limbile româna, rusa și engleză (în format PDF și Excel).

Format B5, 472 pagini
Preţ carte: 170 lei

Modalitatea de procurare a publicaţiilor statistice

 

ANUARUL STATISTIC EDIŢIA 2019
PDFXLS
Geografia, meteorologie şi mediul înconjurător
pdfxls
Populaţie
pdfxls

Forţa de muncă

pdfxls
Veniturile şi cheltuielile populaţiei
pdfxls
Preţuri
pdfxls
Locuinţe şi utilităţi publice
pdfxls
Învăţămînt; știinţă și proprietate intelectuală 
pdfxls
Ocrotirea sănătăţii
pdfxls
Protecţia socială
pdfxls
Cultură; Sport
pdfxls
Turism
pdfxls
Justiţie
pdfxls
Conturi naţionale
pdfxls
Industrie
pdfxls
Resurse energetice şi de combustibil
pdfxls
Agricultură
pdfxls
Investiţii în active materiale pe termen lung şi construcţii
pdfxls
Transporturi
pdfxls
Tehnolologia informaţiei; Comunicaţii
pdfxls
Comerţ exterior
pdfxls
Comerţ interior
pdfxls
Finanţe
pdfxls
Balanţa de plăţi
pdfxls
Statistica internaţională
pdfxls

 

Ediţiile anilor precedenţi

Prima / Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2019
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire