Prima / Este difuzat raportul statistic privind dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2004
 
Este difuzat raportul statistic privind dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2004
03.02.2005

Este difuzat raportul statistic privind dezvoltarea social-economică

a Republicii Moldova în anul 2004

 

Departamentul Statistică şi Sociologie (DSS) aduce la cunoştinţa publicului larg elaborarea raportului statistic Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2004. Aceasta este o publicaţie bilingvă a Departamentului elaborată cu o periodicitate trimestrială şi anuală.

Ediţia dată a apărut într-un tiraj de 250 exemplare şi conţine informaţii statistice despre dezvoltarea economică, socială şi demografică a Republicii Moldova în anul 2004. Publicaţia este structurată în opt compartimente, ce se referă la:

- produsul intern brut;

- reforma economică (numărul agenţilor economici, demografia întreprinderilor şi organizaţiilor, atribuirea terenurilor agricole pentru crearea gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), piaţa hîrtiilor de valoare);

- sectorul de producţie (industria, resursele energetice, agricultura, investiţiile în capital fix, transporturile, comunicaţiile, turismul, comerţul interior şi serviciile, comerţul exterior);

- preţuri;

- finanţe (executarea bugetului consolidat, executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, activitatea agenţilor economici, activitatea băncilor comerciale, credite şi circulaţia banilor, asigurări);

- situaţia socială (nivelul de trai al populaţiei, situaţia demografică, ocrotirea sănătăţii).

De asemenea, în publicaţie este făcută o descriere succintă a indicatorilor macro-economici cu privire la situaţia social-economică a UTA Găgăuzia, precum şi precizări metodologice cu referinţă la datele expuse. Informaţia se prezintă fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din raioanele de Est ale ţării.

Publicaţia este plasată pentru uz liber în biblioteca Departamentului Statistică şi Sociologie.

 

Prima / Este difuzat raportul statistic privind dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2004
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire