Prima / A fost editat raportul statistic "Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2008"
 
A fost editat raportul statistic "Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2008"
21.02.2009

Raport_coperta_mic.jpgBiroul Naţional de Statistică aduce la cunoştinţa publicului larg elaborarea raportului statistic „Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2008”. Publicaţia oferă utilizatorilor informaţie operativă cu analiza economică a principalilor indicatori şi prezentarea de tabele şi diagrame cu date statistice privind dezvoltarea economică, socială şi demografică a Republicii Moldova în anul 2008. Publicaţia este structurată în şapte compartimente, ce se referă la:

      • produsul intern brut;
      • producţia bunurilor şi serviciilor (industria, agricultura, investiţiile în capital fix, transporturile, comunicaţiile, turismul, comerţul cu amănuntul şi servicii cu plată prestate populaţiei, comerţul exterior);
      • preţuri;
      • finanţe (executarea bugetului public naţional, credite, depuneri băneşti şi rulajul de casă, asigurări, piaţa hîrtiilor de valoare);
      • situaţia socială (nivelul de trai al populaţiei, situaţia demografică, ocrotirea sănătăţii, învăţămînt, infracţiuni).

De asemenea, în publicaţie este făcută o descriere succintă a indicatorilor macro-economici cu privire la situaţia social-economică a UTA Găgăuzia, precum şi precizări metodologice cu referinţă la datele expuse. Informaţia se prezintă fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.

În limbile de stat şi rusă
Format A4, 131 pagini
Preţ: 98 lei

Prima / A fost editat raportul statistic "Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2008"
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire