Prima / Seminarul "Utilizarea indicatorilor de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen"
 
Seminarul "Utilizarea indicatorilor de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen"
28.05.2009

La 27 mai curent, la Biroul Naţional de Statistică a avut loc seminarul "Utilizarea indicatorilor de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen din domeniul pieţei muncii şi nivelului de trai", cu participarea dnei Adriana Mata Greenwood, expert internaţional de la Departamentul de Statistică al Oficiului Internaţional al Muncii (Geneva), precum şi reprezentanţi ai ministerelor şi organizaţiilor de resort, utilizatori de date şi specialişti BNS, producători de date statistice.

Agenda seminarului a vizat tematica indicatorilor pieţei forţei de muncă sensibili la dimensiunea de gen, şi diferenţele în salarizare din perspectiva de gen (Gender Pay Gap). Sesiunile de lucru au fost însoţite şi de exerciţii practice.

Setul armonizat de indicatori de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen în contextul ODM (lansat în iunie 2008) vizează crearea unei platforme pentru integrarea dimensiunii de gen în politicile naţionale precum şi serveşte drept instrument de monitorizare şi raportare eficientă pe marginea promovării egalităţii de gen în Moldova. Astfel, acest set contribuie la realizarea angajamentelor naţionale şi internaţionale ale ţării.

De asemenea, în cadrul seminarului a fost prezentată publicaţia "Set armonizat de indicatori de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen", care este disponibilă pe pagina web în versiune electronică şi în biblioteca BNS.

Mai multe detalii privind acest seminar gasiti la rubrica Seminare si Conferinte.

Prima / Seminarul "Utilizarea indicatorilor de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen"
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire