Prima / Biroul Naţional de Statistică (BNS) aduce la cunoştinţa publicului larg elaborarea raportului statistic "Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2005"
 
Biroul Naţional de Statistică (BNS) aduce la cunoştinţa publicului larg elaborarea raportului statistic "Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2005"
10.08.2005

Ediţia dată a apărut într-un tiraj de 250 exemplare şi conţine informaţii statistice despre dezvoltarea economică, socială şi demografică a Republicii Moldova în primul semestru al anului 2005. Publicaţia este structurată în opt compartimente, ce se referă la:

-  produsul intern brut

- reforma economică (numărul agenţilor economici, demografia întreprinderilor şi organizaţiilor, atribuirea terenurilor agricole pentru crearea gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), piaţa hîrtiilor de valoare)

- producţia bunurilor şi serviciilor (industria, agricultura, investiţii în capital fix, transporturi, comunicaţii, turism, comerţ cu amănuntul şi servicii cu plată prestate populaţiei, comerţ exterior)

-  preţuri

- finanţe (executarea bugetului de stat, executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, activitatea agenţilor economici, activitatea agenţilor micului business, activitatea băncilor comerciale, credite şi circulaţia banilor, asigurări)

- situaţia socială (nivelul de trai al populaţiei, remunerarea muncii, piaţa forţei de muncă, situaţia demografică, ocrotirea sănătăţii, infracţiuni).

De asemenea, în publicaţie este făcută o descriere succintă a indicatorilor macro-economici cu privire la situaţia social-economică a UTA Găgăuzia, precum şi precizări metodologice cu referinţă la datele expuse. Informaţia se prezintă fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.

Publicaţia este plasată pentru uz liber în biblioteca Biroului Naţional de Statistică.
Prima / Biroul Naţional de Statistică (BNS) aduce la cunoştinţa publicului larg elaborarea raportului statistic "Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2005"
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire