Prima / A fost publicat "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2010
 
A fost publicat "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2010
27.12.2010

Biroul Naţional de Statistică anunţă despre editarea publicaţiei "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2010 pe suport de hîrtie şi CD-ROM. Anuarul Statistic conţine cele mai importante date privind dezvoltarea social-economică şi demografică a ţării în perioada 2002-2009.

Anuarul este structurat în 24 de capitole şi include peste 500 de tabele şi grafice, care cuprind un volum sporit şi complex de informaţii din diverse domenii de activitate: geografia şi mediul înconjurător; populaţie; forţa de muncă; veniturile şi cheltuielile populaţiei; preţuri; locuinţe; învăţămînt şi ştiinţă; ocrotirea sănătăţii; protecţia socială a populaţiei; cultură şi sport; turism; justiţie; conturi naţionale; industrie; resurse energetice şi de combustibil; agricultură; investiţii în capital fix şi construcţii; transporturi, poştă şi telecomunicaţii, tehnologii informaţionale; comerţ exterior; comerţ cu amănuntul şi servicii; finanţe; balanţa de plăţi; statistica internaţională.

Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial.

 În limbile română, rusă şi engleză
 Format A4, 572 pagini
 Preţ carte: 150 lei
 Preţ CD-ROM: 70 lei
 Preţ carte + CD-ROM: 198 lei

Mai multe detalii găsiţi la rubrica Publicaţii / Anuarul Statistic al Republicii Moldova

Prima / A fost publicat "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2010
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire