Prima / Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului plasate pe pagina web
 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului plasate pe pagina web
11.02.2011

Biroul Naţional de Statistică (BNS) anunţă că pe pagina web au fost plasate metadatele şi indicatorii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM).

Metadatele ODM sînt prezentate pentru indicatorii elaboraţi de către Biroul Naţional de Statistică şi conţin o succintă descriere cu referire la:

 • definiţia indicatorului
 • unitatea de măsură
 • formula de calcul
 • nivelul de dezagregare
 • periodicitatea diseminării
 • sursa de date
 • comparabilitatea
 • informaţie de contact ş.a.

Pe pagina BNS metadatele ODM sînt disponibile la subrubrica nou-creată - Metadate privind Indicatorii Obiectivelor Dezvoltării Mileniului , din cadrul rubricii Metodologie / Metadate .

De asemenea, pe pagina web au fost plasate date statistice privind indicatorii ODM revizuiţi pentru Republica Moldova şi prezentaţi pentru perioada 2000-2009. Indicatorii pot fi găsiţi la rubrica Date statistice / Indicatorii Obiectivelor Dezvoltării Mileniului sau în Banca de date statistice / Obiectivele Dezvoltării Mileniului.

Notă: Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, 8 la număr, sînt obiective care trebuie realizate pînă în anul 2015 şi abordează provocările principale ale dezvoltării umane. ODM îşi au originea în acţiunile şi sarcinile ce se conţin în Declaraţia Mileniului adoptată de către 189 ţări şi semnată de 147 preşedinţi de stat şi guvern în cadrul Summitului Mileniului ONU din septembrie 2000.

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova sînt:

  1. Reducerea sărăciei extreme şi a foamei
  2. Realizarea accesului universal la învăţămîntul general obligatoriu (cl. I-IX)
  3. Promovarea egalităţii de gen şi acordarea de drepturi şi posibilităţi egale femeilor
  4. Reducerea mortalităţii copiilor
  5. Îmbunătăţirea ocrotirii sănătăţii materne
  6. Combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei
  7. Asigurarea durabilităţii mediului
  8. Crearea parteneriatului global pentru dezvoltare
Prima / Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului plasate pe pagina web
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire