Prima / Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
 
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
17.04.2013 // Data limită de prezentare - 3 mai 2013

A N U N Ţ
cu privire la ocuparea funcţiei vacante în cadrul a Biroului Naţional de Statistică

Direcţia Tehnologii Informaţionale
- Secţia proiectare şi realizare a aplicaţiilor informatice complexe -

Programator principal

Sarcinile de bază:

 • Asigurarea proceselor de proiectare aplicaţiilor informatice complexe statistice, în comun cu subdiviziunile ramurale statistice.
 • Asigurarea documentării necesare a proceselor de proiectare a aplicaţiilor informatice complexe statistice.
 • Elaborarea standardelor locale de progra-mare şi testare a aplicaţiilor informatice, care satisfac cerinţele subdiviziunilor statistice ramurale.
 • Asigurarea proceselor de colectare, înregistrare, adoptare şi satisfacere a cerinţelor subdiviziunilor ramurale faţa de sistemele  informatice statistice la nivel metodologic (conceptual).
 • Asigurarea conceptului de securitate şi intregritate a sitemelor informatice complexe statistice.


Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă  limbile de stat  şi rusă scris şi vorbit;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul tenhologiilor informaţionale;
 • Cunoaşterea  domeniului tehnologiilor informaţionale: Bazele programării; Visual Studio (2005/2008); limbajului SQL;
 • Vor constitui avantaje: cunoaşterea Delphi 6, MS Access, Oracle (PL/SQL), Proiectarea şi ulterior dezvoltarea de noi proiecte;
 • Abilităţi:, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00
 • activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice centrale şi locale, precum şi peste hotare.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs - 3 mai 2013

Contacte:

 • Biroul Naţional de Statistică,  mun. Chişinău, str. Grenoble 106,  biroul nr.405, telefoane de contact:  022 40 30 10;  0 22 40 30 20,  email: alexandr.socolov@statistica.md

Persoane responsabile:

 • Ion Mîrzac şeful Direcţiei tehnologii Informaţionale
 • Alexandr Socolov – Secţia proiectare şi realizare a aplicaţiilor informatice complexe.
Prima / Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire