Prima / Organizarea Recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014
 
Organizarea Recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014
16.05.2013

Organizarea Recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014

Astăzi, 16 mai curent, are loc prima reuniune a Consiliului consultativ internaţional tehnic pentru Recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014 în Republica Moldova. Obiectivul de bază al acestei reuniuni este acordarea asistenţei consultative Biroului Naţional de Statistică (BNS) în organizarea şi efectuarea recensămîntului, mai cu seamă privind principiile metodologice de organizare, aria de acoperire şi controlul calităţii datelor recensămîntului, conştientizarea publică, suportul tehnologiilor informaţionale pentru recensămînt, cartografierea etc.

Scopul efectuării Recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor este colectarea şi formarea resurselor informaţionale oportune şi veridice privind numărul populaţiei, distribuţia ei teritorială, componenţa sa după sex, vîrstă, nivel de instruire, apartenenţa etnică şi limbă, statutul ocupaţional, starea civilă, fondul de locuinţe, condiţiile de trai şi multiple alte caracteristici socio-demografice. Aceste date sînt imperios necesare pentru buna funcţionare a administraţiei publice centrale şi locale de toate nivelurile, precum şi pentru determinarea perspectivelor de dezvoltare social-economică a ţării.

„Trebuie să recunoaştem că formarea resurselor informaţionale privind numărul şi caracteristicile populaţiei ţării dar şi a fondului de locuinţe este indispensabilă pentru dezvoltarea Republicii Moldova la orice nivel sau domeniu. Practicile internaţionale demonstrează importanţa informaţiei obţinute din această procedură de amploare, care serveşte ca punct de pornire în elaborarea politicilor demografice, sociale sau economice” – a subliniat Lucia Spoială, director general al BNS, în cadrul întrevederilor cu experţii străini.

La rîndul său, Werner Haug, director regional pentru Europa de Est şi Asia Centrală al Fondului ONU pentru Populaţie (UNFPA) a declarat: „Este important ca autorităţile naţionale să-şi asume conducerea deplină a recensământului naţional din 2014 ca un exerciţiu vital care demonstrează întrunirea standardelor internaţionale de către Republica Moldova”.

În premieră pentru Republica Moldova la recensămîntul din 2014 vor fi colectate informaţii referitor la clădiri şi locuinţe, indiferent de tipul şi situaţia ocupării acestora, alte unităţi de locuit, spaţii colective de locuit.

În conformitate cu Legea nr. 90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014 şi a Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 21.12.2012, recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor se va desfăşura în perioada 01-14 aprilie 2014. Momentul de referinţă al recensămîntului va fi situaţia de fapt existentă la ora 00:00 a zilei de 01 aprilie 2014, deşi perioada de completare a chestionarelor de recensămînt va fi de 14 zile.

Recensămîntul se va desfăşura conform principiilor metodologice şi organizatorice elaborate în concordanţă cu recomandările Conferinţei Statisticienilor Europeni privind efectuarea recensămintelor populaţiei şi ale locuinţelor, runda 2010, ţinîndu-se cont de specificul şi particularităţile Republicii Moldova şi de practica internaţională în acest domeniu.

Pentru ca recensămîntul să fie efectuat optim, în aprilie curent, a fost organizat recensămîntul de probă în condiţii similare cu cele ale recensămîntului din 2014. Acesta a fost realizat în sectorul Buiucani al mun. Chişinău, cuprinzînd cca 1500 de gospodării casnice şi în comuna Zaim, raionul Căuşeni. Obiectivul principal al acestei acţiuni a fost testarea documentaţiei de recensămînt, a sarcinilor de lucru ale personalului temporar de recensămînt şi a procesului tehnologic de procesare a datelor obţinute.

Conform prevederilor Legii cu privire la statistica oficială şi a Legii cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din 2014, datele din chestionarele de recensămînt constituie o informaţie confidenţială şi sînt utilizate doar în scopuri statistice. Potrivit ultimului act legislativ, persoanele fizice intervievate au obligaţia de a furniza recenzorilor informaţii corecte şi complete pentru a fi înscrise în formularele de recensămînt.

Ultimul recensămînt al populaţiei pe teritoriul Republicii Moldova a fost efectuat în anul 2004. Rezultatele recensămîntului populaţiei din Republica Moldova din anul 2014 vor constitui o parte componentă a totalurilor recensămîntului mondial, runda 2010, desfăşurat în conformitate cu recomandările şi principiile ONU.

Persoană de contact:
Ala Pâslariuc
şef al serviciului informare şi comunicare cu mass-media
tel. 0 22 40 30 51

Prima / Organizarea Recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire