Prima / Lansarea datelor primului recensămînt general agricol desfăşurat în Republica Moldova
 
Lansarea datelor primului recensămînt general agricol desfăşurat în Republica Moldova
30.05.2013

Lansarea datelor primului recensămînt general agricol desfăşurat în Republica Moldova

Astăzi, 30 mai curent, la Biroul Naţional de Statistică a avut loc lansarea rezultatelor finale ale Recensămîntului general agricol realizat pentru prima dată în Republica Moldova în perioada 15 martie-15 aprilie 2011. Aceasta a fost cea mai complexă activitate în domeniul statisticii agricole realizată de către Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova (BNS) în corespundere cu standardele metodologice ale Eurostat şi recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) cu privire la efectuarea unui recensămînt agricol în perioada 2006–2015, pentru încadrarea în Runda Mondială a Recensămintelor Agricole 2010.

La eveniment au participat reprezentanţi ai ambasadelor Suediei, României, SUA şi ai Delegaţiei UE în Republica Moldova, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale de resort din ţară, experţi FAO şi specialişti din cadrul Biroului Naţional de Statistică (BNS).

În luarea sa de cuvînt, Vitalie Valcov, director general adjunct al BNS, şi-a exprimat convingerea că ampla informaţie referitoare la sectorul agrar obţinută în rezultatul recensămîntului va fi utilă, pe de o parte, pentru elaborarea politicilor de stat în agricultură, monitorizarea şi aprecierea programelor de dezvoltare a sectorului agroalimentar al ţării, iar, pe de altă parte, pentru consolidarea sistemului statisticii agricole prin obţinerea de noi date şi informaţii despre exploataţii agricole, pentru crearea Registrului unităţilor agricole în scopul realizării de noi cercetări statistice în agricultură.

Specialiştii BNS care au prezentat nemijlocit rezultatele RGA au menţionat că, publicaţia este destinată spectrului larg de utilizatori şi vine în întîmpinarea unei game largi de solicitări de informaţie din domeniul agrar la nivel naţional şi internaţional, precum şi în ajutorul partenerilor externi ai BNS, institutelor de cercetare şi organizaţiilor economice.

Publicaţia cu datele RGA făcută astăzi public prezintă o selecţie de grafice şi tabele ce oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor rezultate ale RGA 2011. Această publicaţie precede apariţia volumelor principale cu datele generale ale RGA şi se doreşte a fi un autentic breviar pentru utilizatori, uşor de accesat şi cuprinzător.

Culegerea este structurată în trei părţi şi oferă o imagine cuprinzătoare asupra unităţilor recenzate, în conformitate cu cele două universuri statistice acoperite de recensămînt şi cercetate sub două module distincte: (i) exploataţiile agricole, cercetate exhaustiv, şi (ii) unităţile agricole de dimensiuni mici, cercetate prin sondaj, pe baza unui eşantion reprezentativ.

Informaţia statistică conţinută în publicaţie priveşte:

 • structura producătorilor agricoli;
 • potenţialul resurselor umane, funciare şi tehnice în agricultură:
  • suprafeţele terenurilor agricole după modul de folosinţă – terenuri arabile (inclusiv structura suprafeţelor însămînţate), livezi, vii, etc.;
  • numărul pomilor fructiferi şi a butucilor de viţă de vie – total şi pe grupele principale de soiuri;
  • efectivul de animale şi păsări pe specii, grupe de vîrstă şi sex;
  • existentul şi utilizarea maşinilor şi echipamentului agricol;
  • populaţia ocupată în agricultură, inclusiv sub aspect gender etc.

Avînd în vedere particularităţile metodologice ale recensămîntului agricol, precum şi diversitatea cititorilor aparţinînd unor multiple paliere de expertiză, la sfîrşitul publicaţiei este înserat un glosar care prezintă definiţiile principalilor termeni utilizaţi. Definiţiile au fost utilizate în etapa de culegere a datelor şi sînt bazate pe recomandările FAO şi Eurostat, luînd în considerare şi particularităţile naţionale în domeniul statisticii agricole curente.

Datele sînt prezentate la nivel naţional, fiind oferite şi unele informaţii la nivel regional pentru principalii indicatori, publicaţia fiind disponibilă în limba română.

Cu siguranţă, RGA reprezintă, sub raport metodologic şi organizatoric, prin programul de cercetare adoptat, prin anvergura şi complexitatea sa, precum şi prin metodologiile şi tehnicile de lucru utilizate, una dintre cele mai importante şi complexe cercetări statistice din domeniu.

Trebuie să menţionăm că, succesul acestei acţiuni de amploare naţională s-a datorat, în mare măsură, aportului nemijlocit al producătorilor agricoli care, prin furnizarea corectă a informaţiilor solicitate, au contribuit la buna calitate a datelor obţinute. 

Publicaţia "Recensămîntul General Agricol 2011 - Rezultate principale" poate fi accesată la rubrica: Recensăminte / Recensămîntul general agricol

Persoana de contact:

 Ala Pâslariuc,
Serviciul informare şi comunicare cu mass-media
Tel. 022 403 051

Prima / Lansarea datelor primului recensămînt general agricol desfăşurat în Republica Moldova
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire