Prima / Informare privind stadiul si etapele de finalizare a recensămîntului populaţiei și al locuinţelor 2014
 
Informare privind stadiul si etapele de finalizare a recensămîntului populaţiei și al locuinţelor 2014
03.06.2014

În perioada 12-25 mai pe întreg teritoriul ţării s-a efectuat recensămîntul populaţiei și al locuinţelor din Republica Moldova 2014. Imediat după finalizarea procesului de recenzare, începînd cu data de 26 mai 2014, recenzorii s-au ocupat de verificarea, sistematizarea şi totalizarea datele colectate din sectorul de recenzare, în conformitate cu metodologia şi instrucţiunile aprobate de BNS.

26-28 mai a.c. – instructorii-controlori au recepționat documentația de recensămînt de la recenzori, care a fost verificată după calitatea şi plenitudinea înscrierilor efectuate în chestionare, pentru a evita erorile la procesarea datelor. De asemenea, aleator s-a mers şi în teren pentru a verifica acoperirea recenzării, conform listei unităţilor de recenzare şi a fost controlată şi veridicitatea informaţiei colectată de la respondenţi, pentru calcularea salariului recenzorului după volumul şi calitatea lucrului efectiv executat.

29-31 mai a.c. - șefii circumscripțiilor au recepționat documentația de recensămînt de la instructor-controlori, au verificat și au completat borderourile.

Activitățile responsabilului pentru RPL 2014 începînd cu data de 1 iunie și pînă la 9 iunie a.c va include recepţionarea de la şefii circumscripţiilor a mapelor cu documentaţia de recensămînt şi centralizarea datelor pe raion/municipiu. Centralizatoarele vor oferi date provizorii despre trei indicatori de bază:

  • numărul de locuințe recenzate;
  • numărul de gospodării;
  • numărul de persoane.

Centralizatoarele se completează şi în varianta electronică şi vor fi transmise la BNS printr-un sistem securizat, iar un exemplar semnat de către responsabilul de recensămînt și conducătorul organului teritorial de statistică (OTS) va fi expediat la BNS. De asemenea, fiecare responsabil din OTS împreună cu conducătorul va pregăti și prezenta un raport ce cuprinde toate etapele de lucru vizînd pregătirea și efectuarea RPL 2014.  

Situaţia recenzării va fi făcută  publică de către BNS la data de 9 iunie curent printr-o conferință de presă sau un comunicat documentat în acest sens. În baza centralizatoarelor colectate din raioane/municipii vor fi calculate şi publicate datele preliminare ale RPL în decembrie 2014.

Persoană de contact:
Natalia Rotari
şef al serviciului informare şi comunicare cu mass-media
tel. 068787255, 0 22 72 70 11

Prima / Informare privind stadiul si etapele de finalizare a recensămîntului populaţiei și al locuinţelor 2014
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire