Prima / Workshopul Regional: ”Statistici regionale pentru dezvoltarea regiunilor din Republica Moldova” Dialogul dintre utilizatorii-producătorii de statistici regionale din Regiunea de Dezvoltare Centru
 
Workshopul Regional: ”Statistici regionale pentru dezvoltarea regiunilor din Republica Moldova” Dialogul dintre utilizatorii-producătorii de statistici regionale din Regiunea de Dezvoltare Centru
30.11.2015

Workshopul Regional:
”Statistici regionale pentru dezvoltarea regiunilor din Republica Moldova”
Dialogul dintre utilizatorii-producătorii de statistici regionale din
Regiunea de Dezvoltare Centru

La data de 25 noiembrie 2015, la Costeşti, Ialoveni a avut loc workshopul cu genericul „Statistici regionale pentru dezvoltarea regiunilor din Republica Moldova".

La eveniment au participat producătorii şi utilizatorii de date statistice: reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Biroul Naţional de Statistică, Direcţia pentru statistică teritorială Ialoveni, Ministerul Economiei, reprezentanţi ai administraţiilor publice locale şi ai organizaţiilor neguvernamentale, ai mediului ştiinţific, specialişti Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru şi experţi ai proiectului STATREG.

Prin acest workshop, organizatorii au urmărit să iniţieze comunicarea dintre utilizatorii şi producătorii de date statistice regionale, oferind răspunsuri relevante pentru nevoile utilizatorilor şi cum pot fi acestea satisfăcute de către producători. Totodată, la eveniment au fost oferite răspunsuri despre cum ar putea fi optimizată utilizarea datelor statistice şi administrative.

„Evenimentul de astăzi este foarte important pentru noi pentru că procesul de îmbunătăţire a statisticii regionale în Republica Moldova va aduce un suport substanţial în procesul de elaborare a unei strategii regionale calitative. Statistica regională este un domeniu care va deveni un instrument important în viitorul apropiat pentru că tot mai des se vorbeşte despre descentralizare şi despre reforma administrativă", a menţionat, în debutul evenimentului, directorul ADR, domnul Eduard UNGUREANU.

„Asemenea evenimente sînt utile pentru că pun faţă în faţă producătorii şi utilizatorii de date statistice. Este important ca statisticile regionale să fie percepute atît de actorii locali, care sînt în acelaşi timp producători şi consumatori de date statistice, cît şi de factorii de decizie la nivel local, regional şi naţional. Actualmente sînt în proces de elaborare atît Strategia naţională de dezvoltare regională 2016-2020, cît şi strategiile de dezvoltare regională pentru aceeaşi perioadă. La baza acestor documente stă o analiză social-economică detaliată a situaţiei reale la nivel regional şi naţional. La faza incipientă de elaborarea a politicilor publice trebuie să fie atrasă atenţia asupra stabilirii criteriilor concrete pentru evaluarea ulterioară a impactului acestora. Aceasta va fi posibil în cazul în care se va dispune de indicatori de monitorizare şi evaluare bazaţi pe date statistice accesibile şi veridice" a subliniat, Violeta EVTODIENCO, şefa Secţiei statistică regională din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC).

La rândul său, şeful proiectului STATREG, Jose CERVERA-FERRI s-a referit la un şir de exemple practice referitoare la modul în care utilizatorii ar putea folosi în modul cel mai eficient statisticile disponibile. Totodată, s-a mai discutat despre datele statistice şi administrative disponibile pentru utilizatorii regionali.

De asemenea, ADR Centru şi-a prezentat experienţa de planificare strategică regională şi provocările privind utilizarea statisticii investiţiilor, iar doamna Ala NEGRUŢA, şefa Direcţiei statistica serviciilor sociale şi a condiţiilor de trai în cadrul Biroului Naţional de Statistică a prezentat un studiu de caz privind producerea şi utilizarea statisticii sociale.

Doamna Rodica NICOARĂ, Ministerul Economiei a prezentat noua metodologie de evaluare a indicelui de deprivare a ariilor mici (IDAM). 

Prima / Workshopul Regional: ”Statistici regionale pentru dezvoltarea regiunilor din Republica Moldova” Dialogul dintre utilizatorii-producătorii de statistici regionale din Regiunea de Dezvoltare Centru
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire