Prima / Workshop-ul "Cercetarea pilot asupra producţiei pentru exploataţiile agricole mici"
 
Workshop-ul "Cercetarea pilot asupra producţiei pentru exploataţiile agricole mici"
04.08.2016

Workshop-ul "Cercetarea pilot asupra producţiei pentru exploataţiile agricole mici"

În perioada 26-28 iulie 2016 proiectul "Îmbunătățirea statisticii regionale în Republica Moldova" (STATREG), în cooperare cu Biroul Național de Statistică (BNS) a organizat workshop-ul cu privire la cercetarea pilot asupra producției pentru exploatațiile agricole mici din raionul Căușeni. Evenimentul a fost conceput pentru toate părțile implicate în pregătirea și implementarea cercetării pilot: personalul BNS din cadrul Direcției statistica agricolă, personalul oficiului teritorial de statistică din Căușeni, controlori și intervievatori.

Workshop-ul a fost elaborat cu scopul de a sprijini BNS în procesul de producție a indicatorilor regionali în domeniul statistici regionale agricole aliniați cerințelor Eurostat. În acest context a fost organizată o cercetare pilot privind producția vegetală și animală pe un eșantion de 500 de exploatații mici (10 ha și mai puțin), în raionul Căușeni.

Obiectivul principal al acestei cercetări a fost de a testa chestionarul aliniat pe deplin metodologiei Eurostat prin interviuri față-în-față cu fermierii, adaptat la contextul Republicii Moldova.

Workshop-ul a fost oferit de către expertul internațional în domeniul statisticii agriculturii, dl Artur ŁĄCZYŃSKI, care a pregătit o foaie de parcurs pentru reformarea sistemului cercetărilor asupra producției agricole, inclusiv design-ul cercetării pilot de producție.

Prima / Workshop-ul "Cercetarea pilot asupra producţiei pentru exploataţiile agricole mici"
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire