Prima / Desfăşurarea cercetărilor de probă a micilor producători agricoli
 
Desfăşurarea cercetărilor de probă a micilor producători agricoli
12.08.2016

Desfăşurarea cercetărilor de probă a micilor producători agricoli

În perioada 01-14 august a.c. în raionul Căuşeni se efectuează cercetările de probă a micilor producători agricoli (gospodăriilor populaţiei şi cele ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa agricolă mai mică de 10 ha). În cercetările menţionate sunt antrenaţi 12 intervievatori şi 3 controlori, care colectează informaţia prin intermediul chestionării a 502 de gospodării din 38 de localităţi din raion. În cadrul cercetărilor de probă se testează 2 chestionare:

  • 1 CMPA ,, Suprafaţa însămînţată şi producţia obţinută la culturile recoltate ”
  • 2 CMPA ,, Efectivul animalelor şi păsărilor, producţia animalieră obţinută ”, care conţin informaţia privind caracteristica terenurilor în folosinţă, modul de utilizare a acestora, existenţa şi evoluţia animalelor şi păsărilor, volumul producţiei obţinute.

La rîndul său, specialiştii BNS au monitorizat desfăşurarea cercetărilor în cauză cu ieşirea în teren. Pe data de 09 august au vizitat satele Opaci şi Sălcuţa din acest raion, unde în comun cu controlorul şi intervievatorii au participat la chestionarea gospodăriilor incluse în cercetări.

Astfel, au fost cercetate circa 300 de gospodării (60 la sută din numărul total de gospodării preconizate pentru cercetările de probă).

Aceste cercetări  de probă  fac parte din activităţile ce au drept scop reorganizarea în conformitate cu cerinţele UE a cercetărilor  statistice  selective existente întru îmbunătăţirea calităţii şi reprezentativităţii datelor privind activitatea agricolă a micilor producători agricoli în profil naţional şi teritorial.

Prima / Desfăşurarea cercetărilor de probă a micilor producători agricoli
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire