Prima / Lansarea Produsului Intern Brut Regional în Republica Moldova
 
Lansarea Produsului Intern Brut Regional în Republica Moldova
19.10.2016

Lansarea Produsului  Intern Brut Regional în Republica Moldova

La 19 octombrie, Biroul Național de Statistică (BNS) a lansat primele calcule ale Produsului Intern Brut Regional (PIBR), efectuate în cadrul Proiectului UE „Îmbunătățirea statisticii regionale în Republica Moldova” (STATREG). La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai BNS, principalii utilizatori şi producători de statistici oficiale, reprezentaţi ai autorităţilor care furnizează date administrative.

PIBR a fost calculat pentru 2013-2014 în preţuri curente şi comparabile pentru regiunile de dezvoltare: Centru, Nord, Sud, mun. Chişinău şi UTA Găgăuzia.

Secretarul de Stat al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Dorin Andros, a salutat iniţiativa de a implementa procesul de calculare a PIB-ului regional: „Doar o statistică bună poate stabili corect indicatorii de dezvoltare ai ţării”, menţionează Dorin Andros.

PIBR-ul va facilita stabilirea nivelului de dezvoltare economică a regiunii, va determina obiectiv rolul şi locul regiunii în economia ţării şi va evalua eficienţa politicii regionale. Elaborarea PIBR-ului va contribui la realizarea angajamentelor de armonizare a statisticii Republicii Moldova la prevederile stipulate în Acordul de Asociere al Republicii Moldova – Uniunea Europeană.

„Cererea utilizatorilor de date este mult mai rapidă decît posibilitatea producătorilor de a oferi date statistice, dat fiind că procesul statistic este unul complex care include diferite abordări specifice sectoarelor economice. În acest context, este importantă menținerea unui dialog dintre producător și utilizator de statistici și sperăm să fie unul durabil”, a menționat liderul de echipă STATREG, Jose Cervera.

Produsul Intern Brut Regional, după conţinutul economic, este identic cu Produsul Intern Brut pe țară şi reprezintă valoarea bunurilor şi serviciilor prestate în unităţile economice, rezidente regiunii date.

Prima / Lansarea Produsului Intern Brut Regional în Republica Moldova
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire