Prima / Statisticieni, elaboratori de politici și reprezentanți ai societății civile au discutat dimensiunile multiple ale sărăciei în Republica Moldova și posibilitățile de măsurare a acestora
 
Statisticieni, elaboratori de politici și reprezentanți ai societății civile au discutat dimensiunile multiple ale sărăciei în Republica Moldova și posibilitățile de măsurare a acestora
09.12.2016

Statisticieni, elaboratori de politici și reprezentanți ai societății civile au discutat dimensiunile multiple ale sărăciei în Republica Moldova și posibilitățile de măsurare a acestora

Reprezentanţi ai ministerelor din Moldova, deţinători ai surselor de date administrative, societăţii civile și partenerilor de dezvoltare au răspuns invitaţiei statisticienilor şi s-au întrunit pe 9 decembrie 2016 în cadrul atelierului de lucru privind măsurarea multidimensională a sărăciei în contextul Agendei de dezvoltare durabilă 2030. Expertul Oficiului Regional al PNUD (Istanbul), Mihail Peleah, a familiarizat participanții cu abordările și bunele practice care există la nivel international privind măsurarea dimensiunilor sărăciei și a efectului multiplu (de deprivare, excluziune, discriminare etc.) al acesteia asupra diferitor grupuri ale populației, inclusiv deprivate. “Sunt multe lucruri în viața, care sunt importante pentru persoană și care nu pot fi estimate numai prin venituri. Spre exemplu, posibilitate de a obține o educație bună, de a obține ajutorul medical calitativ în caz de necesitate, sau de a avea părinții acasă și nu migrați la muncă, departe de copii și familie”.

Specialiștii BNS au prezentat calculele experimentale cu privire la rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (conform metodologiei Eurostat) și a indicelui sărăciei multi-dimensionale (în baza metodologiei Alkire-Foster), ambele în baza Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice. Dimensiunile sărăciei propuse de către BNS, au fost discutate de către participanți din perspectiva priorităților politicilor naționale și a contextului national. La următoarea etapă BNS urmează să definitiveze metodologia de calculare a sărăciei multi-dimensionale, iar indicatorii rezultați vor fi incluși în lista națională de indicatori de monitorizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Activitatea a fost desfășurată în cadrul Proiectului Comun ONU „Consolidarea sistemului statistic național” cu suportul PNUD.

Prima / Statisticieni, elaboratori de politici și reprezentanți ai societății civile au discutat dimensiunile multiple ale sărăciei în Republica Moldova și posibilitățile de măsurare a acestora
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire