Prima / Publicaţia ”Statistica teritorială”, ediția 2016, a fost plasată pe pagina web
 
Publicaţia ”Statistica teritorială”, ediția 2016, a fost plasată pe pagina web
28.12.2016

Statistica_teritoriala_coperta.pngBiroul Naţional de Statistică anunță despre plasarea publicaţiei „Statistica teritorială”, ediţia 2016, care cuprinde informaţie vizînd situaţia social-economică şi demografică în profil teritorial (regiuni de dezvoltare/municipii, raioane şi regiuni statistice) în perioada anilor 2011-2015.

Culegerea prezintă date statistice sub formă de tabele din următoarele domenii: organizarea administrativ-teritorială, mediul înconjurător, populația, forța de muncă, veniturile şi cheltuielile populaţiei, locuinţe, educaţie, ocrotirea sănătăţii, protecţia socială a populaţiei, cultură, turism, infracțiuni, industrie, agricultură, investiții în active materiale pe termen lung și construcții, transporturi, tehnologii informaționale, antreprenoriat. Pentru prima dată a fost elaborat și inclus în publicație indicatorul - Produsul Intern Brut Regional.

Unii indicatori sunt prezentaţi sub formă de hărţi pentru a facilita utilizarea datelor statistice şi a le prezenta într-o formă mai accesibilă şi atractivă tuturor categoriilor de utilizatori. Este de menționat că publicaţia este plasată pentru prima dată și în formatul Excel.

Publicaţia poate fi accesată pe pagina web la rubrica: Produse și servicii / Publicaţii / Statistică teritorială.

Prima / Publicaţia ”Statistica teritorială”, ediția 2016, a fost plasată pe pagina web
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire