Prima / A fost editat "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2016
 
A fost editat "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2016
13.01.2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre editarea publicaţiei "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2016 pe suport de hîrtie şi CD-ROM.

Anuarul reprezintă lucrarea de referinţă în sistemul publicaţiilor statistice ale Biroului Naţional de Statistică, o amplă şi laborioasă sinteză a informaţiilor privitoare la starea economico-socială a ţării, un instrument de lucru, indispensabil elaborării programelor de dezvoltare, atât pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cât şi pentru agenţii economici şi alţi vectori sociali. 

Anuarul statistic este structurat în 24 de capitole şi include 330 de tabele şi grafice. În fiecare capitol, pentru indicatorii de bază sînt expuse precizări metodologice. 

În partea finală a Anuarului sînt prezentate date privind statistica internaţională, ce permit compararea unor indicatori pentru Republica Moldova cu cei din alte ţări.

Ediţia 2016 conţine un număr relativ mai mic de pagini, comparativ cu ediţiile anterioare, fără ca volumul, calitatea şi amplitudinea mesajului desprins din date să fie diminuat. 

O versiune mai detaliată a Anuarului statistic, inclusiv statistici în profil teritorial, se regăsesc exclusiv în formatul pe CD-ROM al publicaţiei, valorificând astfel posibilităţile, mult mai generoase, pe care le oferă suportul electronic, pentru acumularea unui volum sporit de informaţii pe un spaţiu restrâns, cu mult mai puţine costuri şi cu posibilitatea ca informaţiile să poată fi preluate, fără eforturi de transcriere, pentru inserarea în diferite studii şi analize. 

Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial. 

Această publicaţie a fost realizată cu suportul financiar al Proiectului UE "Îmbunătăţirea statisticii regionale în Republica Moldova".

În limbile română, rusă şi engleză
Format A4, 384 pagini
Preţ carte: 150 lei
Preţ CD-ROM: 50 lei
Preţ carte + CD-ROM: 180 lei

Modalitatea de procurare a Anuarului Statistic

Prima / A fost editat "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2016
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire