Prima / Principalele tendințe privind situația copiilor în Republica Moldova (2005-2015)
 
Principalele tendințe privind situația copiilor în Republica Moldova (2005-2015)
31.05.2017

Principalele tendințe privind situația copiilor în Republica Moldova (2005-2015)

Biroul Naţional de Statistică în parteneriat cu UNICEF Moldova a lansat pe 29 mai curent, publicația cu date statistice „Copiii Moldovei”Publicația este o sinteză a principalilor indicatori statistici privind situaţia copilului în Republica Moldova în perioada anilor 2005-2015. Publicaţia este structurată în 9 compartimente în care se conţin date cu referire la aspectul demografic, sănătatea și educaţia copilului, infracţionalitatea juvenilă, protecţia socială, situaţia familiilor cu copii, atât la nivel naţional, cât şi la nivel regional și global. În acest an, publicația conține și un set de infografice, care reprezintă o sinteză a constatărilor de bază privind situația copiilor în ultimii 10 ani. 

Mai jos citiți o succintă sinteză a publicației pentru toate domeniile.La 1 ianuarie 2016, erau 685,5 mii de copii 0-17 ani, dintre care 51% băieți și 49% fete. Majoritatea copiilor trăiesc în mediul rural – 64%. În structura populației, ponderea copiilor, comparativ cu anul 2005, când fiecare a 4-a persoană era copil, în 2015 – e fiecare a 5-a. Numărul născuților vii este de 106 copii în fiecare zi. Majoritatea sunt băieți – 52%. Fiecare al 4-lea copil s-a născut în afara căsătoriei, preponderent în mediul rural.

În medie, o femeie în Moldova naște la 25 de ani. În mediul rural, vârsta mamei la prima naștere este la 24 de ani, în mediul urban – 27. În ultimii ani s-a redus ponderea nașterilor timpurii, de până la 20 de ani. De la 13,4% în 2005, până la 7,5% în 2015. Mortalitatea copiilor  până la 1 an la fel s-a redus de la 12,4 la 1000 de copii în 2005, până la 9,7 cazuri la 1000 de copii în 2015. Pentru copiii de până la 5 ani, mortalitatea s-a redus de la 15,7 la 1000 de copii, la 11,7 cazuri la 1000 de copii.

Ponderea copiilor născuți prematur a suferit o descreștere ușoară față de 2005. S-a redus numărul avorturilor la adolescente de la 10 la 7%. 72% dintre copii sunt alăptați până la 1 an și fiecare al 5-lea copil – până la 2 ani. Principalele boli ale copiilor sunt bolile aparatului respirator, anemiile și malnutriția.  Numărul total al copiilor cu dizabilități – 12,9 mii, iar anual sunt diagnosticați cu dizabilitate primară peste 1000 de copii.

Educația copiilor este caracterizată prin creșterea numărului instituțiilor de educație timpurie (grădinițe), dar și a numărului de copii din acestea. Deși în mediul rural este concentrată cea mai mare parte dintre instituții de educație timpurie, rata brută de cuprindere în mediul urban este mai mare decât în mediul rural – 105,5% comparativ cu 73%. Numărul instituțiilor de învățământ primar și secundar general s-a redus cu 235 de instituții, pe când numărul de elevi s-a redus de 1,6 ori. Caracteristic pentru clasele 1-9 este o pondere mai mare a băieților, iar începând cu clasele a 10-a – a 12-a, predomină fetele. În ultimii ani, tot mai mulți copii cu cerințe educaționale speciale sunt încadrați în învățământul obișnuit. În 2015/16, din 11,4 mii de copii cu cerințe educaționale speciale circa 90% învață în școli obișnuite.

La capitolul educație extrașcolară, în perioada 2010-2015, la cele două teatre specializate pentru copii s-au înregistrat înregistrat mai puține spectacole, dar mai mulți spectatori. Numărul de biblioteci s-a redus cu 20 de biblioteci față de 2010, la fel a scăzut și numărul de utilizatori activi. Din 181 de instituții de învățământ extrașcolar, cel mai des copii frecventează centrele de creație (47 de centre) și școlile de muzică, artă, artă plastică (118 școli).

Timp de 10 ani, numărul infracțiunilor săvârșite de copii s-a redus. Ponderea infracțiunilor săvârșite de minori din numărul total de infracțiuni s-a redus de 3 ori, de la 9 la 3%. În anul 2015, 1438 de minori au comis infracțiuni, dintre care 91% erau băieți, fiecare al 3-lea avea 14-15 ani, iar fiecare al 2-lea – 16-17 ani.Numărul copiilor condamnați s-a redus de 5 ori. Cel mai des au fost condamnați pentru furt – 53%. Sancțiunea cel mai des aplicată este condamnarea cu suspendarea condiționată. Numărul copiilor care au suferit în urma accidentelor rutiere s-a redus în anul 2015. Cel puțin un copil în fiecare zi a suferit un accident (402 copii anual).

Peste 60% dintre gospodării nu au copii, iar în 2015 această cifră a ajuns la 69%. Dintre gospodăriile cu copii mai mult de jumătate au doar un copil, aproape fiecare a 3-a – 2 copii și fiecare a 10-a – 3 și mai mulți copii. Venitul mediu lunar per persoană din cadrul gospodăriei cu copii, a constituit 1713,5 lei. Principala sursă de venituri a gospodăriilor cu copii este salariul – 45%, remitențe – 22% și 10% - prestații sociale, restul din alte activități.

În ultimii ani, situația privind dotarea locuințelor cu principalele utilități și bunuri de folosință durabilă s-a îmbunătățit. Astfel, 79% dintre gospodării au acces la apeduct, 70%  la sistemul de canalizare, mai puțin la baie sau duș – 59% și grup sanitar în locuință – 47%.

Numărul copiilor rămași fără ocrotire părintească a crescut practic de două ori. Ponderea copiilor rămași fără ocrotire părintească este mai mare la copiii  de7-10 ani și 11-15 ani. Motivul principal pentru care copiii au rămas fără îngrijire părintească este plecarea în străinătate a unicului sau a ambilor părinți – 56% dintre cazuri, 17% - decăderea din drepturi părintești și 14% - părinți inapți de a întreține și educa propriii copii.

Mai mult de jumătate dintre numărul beneficiarilor de indemnizații pentru îngrijirea copilului sunt persoanele asigurate, în special mamele, ponderea taților care beneficiază de aceste indemnizații fiind de 5,1%. Valoarea minimului de existență pentru copiii de 0-17 ani a constituit 1647,1 lei în anul 2015. Totodată indemnizația pentru îngrijirea copilului acoperă minimul de existență în măsură mai mare la persoanele asigurate, 82%, comparativ cu 67% la neasigurați.

Publicația însumează cercetările Biroului Național de Statistică, dar și contribuțiile altor producători de date: Centrul de management în sănătate, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei, Casa Națională de Asigurări Sociale, Ministerul Tineretului și Sportului și alții.

Situația copiilor în anul 2016 poate fi studiată aici.

             

Persoană de contact:
Diana Enache,
Şef al Serviciului informare şi comunicare cu mass-media 
tel. 022 40 30 51

Prima / Principalele tendințe privind situația copiilor în Republica Moldova (2005-2015)
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire