Prima / Analiza Seriilor de Timp și Ajustări Sezoniere
 
Analiza Seriilor de Timp și Ajustări Sezoniere
23.06.2017

Analiza Seriilor de Timp și Ajustări Sezoniere

Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova (BNS) a beneficiat de asistență tehnică în domeniul Analizei Seriilor de Timp și Ajustări Sezoniere, în cadrul componentei Metodologie, proiectul de cooperare statistică între Biroul Național de Statistică (BNS) și Statistica Suediei (SCB). În calitate de expert a fost dl. Xie Yingfu de la Statistica Suediei, care s-a aflat în incinta BNS între 19 și 22 iunie 2017.

Instruirea a constat din două părți – una teoretică și alta practică. Pe parcursul părții teoretice, participanții au fost familiarizați cu teoria statistică fundamentală analizei seriilor de timp și a ajustărilor sezoniere. De asemenea, au fost prezentate recomandările Eurostat, cât și softul care poate fi utilizat în efectuarea calculeor – JDemetra+.

La partea practică a acestei instruiri, participanții au exersat în JDemetra+ ajustarea sezonieră pe un set de date real din domeniul statisticii industriei. Dl. Xie Yingfu a trecut în revistă diferite scenarii posibile de care trebuie de ținut cont în procesul ajustărilor sezoniere. Acesta urmează să înainteze câteva recomandări în vederea implementării ajustărilor sezoniere în cadrul BNS și să elaboreze un ghid tehnic referitor la etapele procesului de ajustare a seriilor de timp.

La eveniment au participat 12 specialiști ai BNS din diferite domenii ale Statisticii Economice și Metode Statistice. Evenimentul a fost parte a proiectului comun dintre Statistica Suediei și Statistica Moldovei.

Prima / Analiza Seriilor de Timp și Ajustări Sezoniere
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire