Prima / A fost editată culegerea statistică "Preţurile în Republica Moldova, ediţia 2007"
 
A fost editată culegerea statistică "Preţurile în Republica Moldova, ediţia 2007"
19.07.2007

În publicaţie se prezintă date sta­tis­tice vizînd evoluţia preţurilor în Republica Moldova în anii 2001-2006.

Este redată dinamica lunară şi anuală a indicilor şi nivelul pre­ţuri­lor de consum la pro­du­sele alimen­tare, mărfurile nealimen­ta­re şi ser­vi­ciile prestate; a indicilor preţurilor produ­că­­torilor la producţia indus­tria­lă; a indicilor preţurilor de vînzare a pro­duc­ţiei agricole; a in­dicilor pre­ţurilor la lucrările de construcţii-mon­­taj, precum şi a indicilor pre­ţurilor la măr­fu­rile expor­tate şi importate.

Sînt expuse precizări metodologice.

 

În limbile de stat şi rusă, Format B5, 234 pagini, Preţ: 115 lei

Prima / A fost editată culegerea statistică "Preţurile în Republica Moldova, ediţia 2007"
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire