Prima / Anunț cu privire la admiterea la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
 
Anunț cu privire la admiterea la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
23.07.2018 // Data desfăşurării probei scrise - 25 iulie 2018, ora 10:00
Anunț
cu privire la admiterea la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante 
în cadrul Biroului Naţional de Statistică
 
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Biroul Naţional de Statistică  anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă, care se va desfăşura pe data de 25 iulie 2018, ora 10:00 pe adresa: mun. Chişinău, str. Grenoble 106, sala 412, telefon de contact: 022 40 30 53:
 
La funcţia de auditor intern în Serviciul audit intern și managementul calității:
  • PEREMOJNÎI Iuri
La funcția de șef adjunct al Direcției financiar-economică și evidență contabilă, șef al Secției evidență contabilă, contabil-șef:
  • GRAMMA Sergiu
  • ALEXA Valeri
 
Comisia de concurs a Biroului Naţional de Statistică.
Prima / Anunț cu privire la admiterea la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire