Prima / Atenționare adresată reprezentanților mass-media cu privire la utilizarea eronată a datelor statistice
 
Atenționare adresată reprezentanților mass-media cu privire la utilizarea eronată a datelor statistice
13.08.2019
În legătură cu faptul că, recent, în mass-media au fost publicate careva materiale jurnalistice cu date statistice privind drumuri noi construite, care au fost interpretate greșit drept drumuri construite și reparate, Biroul Naţional de Statistică (BNS) vine cu unele precizări.
 
Ținem să informăm că în comunicatul de presă, ”Investiţii în active imobilizate”, publicat pe data de 30.07.2019, la capitolul “Punerea în funcţiune a obiectelor şi capacităţilor” sunt descrise mijloacele fixe nou create - construite, finisate şi date în exploatare în perioada de referinţă, inclusiv drumuri cu îmbrăcăminte rigidă.
  
Totodată, în lucrarea privind “Activitatea de construcţii realizată în antrepriză” este reflectat volumul lucrărilor de reparaţii capitale, lucrări de întreţinere şi reparaţii curente, executate preponderent la construcțiile inginerești, inclusiv drumuri (dar și căi ferate, poduri, stadioane etc.).
 
Referindu-ne la materialele jurnalistice menționate mai sus, informăm că, pentru a analiza și a trage concluzii relevante cu privire la situația curentă și evoluția în timp în construcția și reparația drumurilor, este necesar de a utiliza toate seturile de date statistice cu referire la construcții noi, date în exploatare, reparate capital, supuse lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente. Utilizarea parțială și eronată a datelor rezultă, de regulă, în interpretări greșite ale statisticilor ceea ce poate fi calificat drept manipulare a opiniei publice.
 
Pentru interpretarea veridică a indicatorilor statistici şi pentru evitarea situaţiilor de confuz, BNS recomandă să fie consultate normele metodologice de elaborare şi prezentare a indicatorilor statistici. De asemenea, la necesitate, BNS încurajează reprezentanții mass-media să ia legătura cu specialiștii Biroului pentru răspunsuri și explicații adiționale.
 
Biroul Național de Statistică, în conformitate cu Codul de Practici al Statisticilor Europene, urmărește respectarea principiului de Accesibilitate și Claritate prin prezentarea într-o formă clară și ușor de înțeles a statisticilor produse, însoțite de metadate și linii directoare. 
 
Pentru utilizare corectă a statisticilor în comunicare Vă rugăm să consultați manualul „Statistica în comunicare”.
Prima / Atenționare adresată reprezentanților mass-media cu privire la utilizarea eronată a datelor statistice
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire