Prima / Culegerea statistică „Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova”, ediţia 2019, plasată pe pagina web
 
Culegerea statistică „Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova”, ediţia 2019, plasată pe pagina web
27.12.2019
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre plasarea culegerii statistice "Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova", ediţia 2019.
   
Publicaţia conţine date privind protecţia aerului atmosferic, utilizarea resurselor acvatice, existenţa resurselor funciare şi forestiere, formarea şi utilizarea deşeurilor de producţie şi consum, ariile naturale protejate, gospodăria de vânătoare, încălcări ale legislaţiei ecologice. La fel au fost incluse compartimentele privind calamitățile naturale și schimbarea climei.
   
De asemenea în culegere sînt prezentate date care caracterizează situaţia demografică şi starea sănătăţii populaţiei în ţară, unii indicatori economici etc. Un compartiment al culegerii este dedicat stării mediului în oraşe.
  
Datele statistice sînt prezentate pentru anii 2011-2018. Unii indicatori sînt prezentaţi pe raioane şi pe tipuri de activitate economică.
 
Mai multe detalii găsiţi la rubrica: Produse şi servicii / Publicaţii / Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova
Prima / Culegerea statistică „Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova”, ediţia 2019, plasată pe pagina web
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire