Prima / Publicaţia ”Statistica teritorială”, ediția 2019, a fost plasată pe pagina web
 
Publicaţia ”Statistica teritorială”, ediția 2019, a fost plasată pe pagina web
30.12.2019
Biroul Naţional de Statistică anunță despre plasarea publicaţiei „Statistica teritorială”, ediţia 2019, care cuprinde informaţie vizînd situaţia social-economică şi demografică în profil teritorial (regiuni de dezvoltare/municipii, raioane şi regiuni statistice) în perioada anilor 2014-2018.
  
Culegerea prezintă date statistice sub formă de tabele din următoarele domenii: organizarea administrativ-teritorială, mediul înconjurător, populația, forța de muncă, veniturile şi cheltuielile populaţiei, prețuri, locuinţe, educaţie, ocrotirea sănătăţii, protecţia socială a populaţiei, cultură, turism, infracțiuni, industrie, agricultură, investiții în active imobilizate și construcții, transporturi, tehnologia informației, comerț interior,  antreprenoriat.
  
Unii indicatori sunt prezentaţi sub formă de hărţi pentru a facilita utilizarea datelor statistice şi a le prezenta într-o formă mai accesibilă şi atractivă tuturor categoriilor de utilizatori. Publicaţia este plasată și în formatul Excel.
  
Publicaţia poate fi accesată pe pagina web la rubrica: Produse și servicii / Publicaţii / Statistică teritorială.
Prima / Publicaţia ”Statistica teritorială”, ediția 2019, a fost plasată pe pagina web
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire